Jump to content
Sign in to follow this  
Zdenáll

Poplatky rádioooo

Recommended Posts

Jelikož tu nejsem až tak často ...no někdy jooo někdy zas nééé myslím v čr tak by mne zajímalo zda a kam se platí nějaké poplatky za rádio v autě....Vyrukoval na mne četník při kontrole ale jak to tak bejvá fšimné to zpravilo ......kua tady to začíná bejt f tomdlecto státě hnus....tak by mne zajímalo máte zaplacený poplatek z rádia a kam se to platí..tedy pokud se to vůbec platí...já sem oponoval že sem tam rádio nechtěl že to je tedy věc výrobce že si ho klidně může vymontovat atd,atd:D tak na mne civěl nakonec sem mu dal cígošky a byl rád že se mne zbavil:aut

[upravil dne 4.8.06 Zdenáll]

Share this post


Link to post
Share on other sites

? radio poplatky a cetnik ? To po me taky jednou chteli ockovak od psa a doklad o zaplaceni pojistky ,ale ze by poplatky za radio ,to slysim poprve ? Ve kterem state to ,ze potobe chtel ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Udajně sem něco taky slyšel že se má začít platiot i z radia v autě.Ale za co,vždyt to vůbec neposlouchám a za to že si koupím cd,nebudu přece platit dvakrát:grr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mělo by přece stačit mít zaplaceno za jeden příjmač doma, ne? A stejně všechno platzím přes účet a výpisy má účetní, tak co by pan polísmen jako chtěl vidět?

Jediný, co mě napadá, že Zdenál nemá na autě českou RZ a klidně si před polísmenem poslouchal na plný koule IMPULS a ještě se snažil bejt chytrej, tak s ním polda začal soutěžit, kdo bude chytřejší - a vyhrál, páč dostal retka.

[upravil dne 4/8/2006 Medvěd]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rozhlasové a televizní poplatky (vlastními slovy):

1. SOUKROMÁ OSOBA - platí jen za jedno rádio a jednu televizi, ať jich má kolik chce. Platí se to České televizi a Českému rozhlasu (převodem na účet, v SIPO,...)

2. PODNIKATELSKÝ SUBJEKT - platí za každý přijímač, tedy i za každé autoradio (POZOR !!! i za rádio v mobilu). Navíc, pokud pouští produkci veřejně, tak také poplatky za autorská práva naši skvělé OSE :(

Více na http://www.televiznipoplatky.cz a http://www.rozhlasovepoplatky.cz

Proč chtěl policista vědět, zda poplatky platíš netuším (máš českou RZ na autě nebo cizí), není to vůbec jeho problém a jsem přesvědčený, že na to ani nemá právo. Pokud máš jeho číslo odznaku (mají ho mít na uniformě), můžeš napsat stížnost. pokud jeho číslo nemáš a chtěl by ses tím zabývat, můžeš napsat stížnost i tak, ale co nejpodrobněji uveď místo a čas - mělo by se to nechat dohledat (pokud se chce).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ještě jsem našel v mailu odpověď na můj starý dotaz, jak to je s mobilem (poslední odstavec se týká poslechu rádia po internetu):

Zákon č.348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění

stanoví, že předmětem rozhlasového poplatku, tedy rozhlasovým přijímačem, je

zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního

vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Toto zařízení se považuje za

rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Mobilní telefon vybavený kartou obsahující rozhlasový tuner umožňující

příjem rozhlasového vysílání tzv. \"na anténu\" je ve smyslu zákona č.

348/2005 Sb. § 2 předmětem rozhlasových poplatků.

Mobilní telefony umožňující reprodukovat rozhlasové vysílání na základě

příjmu \"datového proudu\" se nepovažují za předmět rozhlasového poplatku.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Původně zaslal: Medvěd

Mělo by přece stačit mít zaplaceno za jeden příjmač doma, ne? A stejně všechno platzím přes účet a výpisy má účetní, tak co by pan polísmen jako chtěl vidět?

Jediný, co mě napadá, že Zdenál nemá na autě českou RZ a klidně si před polísmenem poslouchal na plný koule IMPULS a ještě se snažil bejt chytrej, tak s ním polda začal soutěžit, kdo bude chytřejší - a vyhrál, páč dostal retka.

[upravil dne 4/8/2006 Medvěd]

impuls není soukromý rádio?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Impuls je soukromé rádio...ale ty kre..ny nezajímá že Český rozhlas neposloucháš platit stejně musíš...ale policajt určitě nemá právo něco takového požadovat při kontrole..to je na tu stížnost.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poplatek za radio by se měl platit. Něl by být zaplacený, jinak hrozí postih... ale NIKDE není napsáno, že musíš doklad vozit ssebou v autě. Platí se za domáctnost, nikoli za jednotlivé příjímače. No a ještě jedna radost, když nemáte televizi a ani ji nechcete, není dobré platit poplatek za rádio... pak si vás všimnou a chtějí platit za televizi. Já tedy doma namám ani rádio, ani televizi a v autě poslouchám CDčka, nebo BEAT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ZÁKON č.348 ze dne 5. srpna 2005

O rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů. (Vyjímám §) :

§2 Předmět poplatků :

(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen \"rozhlasový přijímač\"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání bez ohledu na způsob příjmu (dále jen \"televizní přijímač\"). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

(3) Ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového i televizního vysílání se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.

(4) Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají

a) telekomunikační zařízení vyrobená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,

b) rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek.

§3 Poplatník :

(1) Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

(2) Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

(3) Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, poplatníkem je provozovatel dopravního prostředku.

(4) Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen \"provozovatel vysílání ze zákona\") po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.

(5) Práva a povinnosti právnické osoby, stanovené tímto zákonem, se vztahují na organizační složku státu a územního samosprávného celku obdobně.

§4 Novela č. 112/2006 Sb. s účinností od 1.1.2007

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku

(1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeni

a) osoby jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,

b) cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu,

c) provozovatel vysílání ze zákona,

d) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,

e) držitelé licence opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek,

f) držitelé licence opravňující k televiznímu vysílání, jde-li o televizní poplatek,

g) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,

h) školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,

a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima,

b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona.

Už je vám to jasné studenti?:D:D:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

pozor pozor tohle nema s Osou nic spolecneho ac naprosto souhlasim ze by je mel nekdo zplynovat toto je otazka verejne pravneho rozhlasu potazmo statu v podstate jsou to koncesionarske poplatky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Házim na to bobek, ještě že to jde zatím mimo mě.:D:D Ale je to pěkně uhozený, protože poslouchám stejně jenom soukromý stanice nebo Mp3 a nějakej ČRozhlas....tak leda když přelaďuju a rádio to čirou náhodou chytne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Přesně tak...ve skutečnosti se platí za Český rozhlas, který určitě hraje v 95% pežotů :D Ale teď vážně. Platiti se musí ale Policie ČR ani Městská policie nemá oprávnění toto kontrolovat...a je to dobře, protože už takhle mají za povinnost kontrolovat i věci kterým ani nemůžou vzhledem k jejich technické a odborné náročnosti rozumět (neni to míněné na inteligenci policistů ale na odbornost např. elektrických norem). Myslím že to byla situace, kterou už byla popsána-byl jsi drzý jak lázeňská veverka a policista už nevěděl na čem tě nachytat tak zkusil tohle. Je to běžná praxe, přece v tý bitvě nemůže vyhrát ten drzý floutek :myslim Ve většině případů stačí nechat si ukázat lékárničku a výhra je na světě. Ale toto opravdu je jen na ty neposlušné a drzé řidiče, s úsměvem a lidským přístupem policejní kontrola nikoho bolet nebude-nedělají to pro sebe ale je to jejich práce.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Původně zaslal: Zdenáll

Jelikož tu nejsem až tak často ...no někdy jooo někdy zas nééé myslím v čr tak by mne zajímalo zda a kam se platí nějaké poplatky za rádio v autě....Vyrukoval na mne četník při kontrole ale jak to tak bejvá fšimné to zpravilo ......kua tady to začíná bejt f tomdlecto státě hnus....tak by mne zajímalo máte zaplacený poplatek z rádia a kam se to platí..tedy pokud se to vůbec platí...já sem oponoval že sem tam rádio nechtěl že to je tedy věc výrobce že si ho klidně může vymontovat atd,atd:D tak na mne civěl nakonec sem mu dal cígošky a byl rád že se mne zbavil:aut

[upravil dne 4.8.06 Zdenáll]

Za rádio platit musíš, ale doklad mít ssebou nemusíš.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×