Jump to content
Sign in to follow this  
Guest ZILA

Vozíky za osobní auta

Recommended Posts

Guest ZILA

Jaký přívěsný vozík a kdy si smíte připojit za vozidlo skupiny B?

Ačkoli již vyšel článek na téma skupin řidičských oprávnění a jejich podskupin, který rámcově zpracoval problematiku týkající se oprávnění k řízení jednotlivých vozidel, bude tento článek dopodrobna věnován problematice vozidel kategorie B a přívěsným vozidlům za ně.

Ust. §81 zákona č. 361/2000 Sb. uvádí k této problematice následující:

„(4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost 2) motorového vozidla.

(10) Řidičské oprávnění skupiny B + E opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písm. c).“

Jak patrno ze shora uvedeného ustanovení, dělí se případy řízení vozidla do 3,5t s přívěsnými vozíky na následující případy:

1) Vozidlo do 3,5t + vozík do 750 kg

Tento první případ pokrývá shora uvedené ustanovení odst. 4, písm. a). V takovém případě je možno např. za vozidlo, které váží 3 000 kg, připojit vozík, který váží 700 kg, celková hmotnost soupravy tak bude 3 700 kg. K řízení takové soupravy postačí skupina B.

2) Vozidlo + vozík celkově do 3,5t (tj. i vozík nad 750 kg)

Tento případ je upraven v odst. 4, písm. c). Jak je z textu patrno, nemůže v takovém případě překročit maximální přípustná hmotnost soupravy 3 500 kg. Výhodou však je, že vozík může být těžší než 750 kg oproti prvnímu případu. To je však možné jen tam, kde maximální přípustná hmotnost vozíku nepřesáhne pohotovostní hmotnost vozidla (třeba prověřit v technickém průkazu). To znamená, že vozidlo, které má pohotovostní hmotnost 2 000 kg může táhnout vozík s maximální hmotností až 1 500 kg a postačí na to skupina B.

3) Vozidlo do 3,5t + vozík nad 750 kg

Pokud se nebude jednat o případ pod bodem 2, např. proto, že pohotovostní hmotnost vozidla bude 3t a maximální hmotnost vozíku bude 1 500 kg, už skupina B nepostačí a bude pro takový případ řidič potřebovat skupinu B+E.

Vyhláška 341/2002 Sb. stanoví ještě několik dalších technických požadavků, zpravidla vztahů hmotnosti, pro připojitelnost. Jsou to následující pravidla:

(1) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého z vozidel soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla uvedenou v technickém průkazu traktoru.

(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.

(4) Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, a první nápravou přívěsu, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, musí být nejméně 3,00 m.

(5) Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou má poslední vozidlo soupravy.

(6) Nebrzděná vozidla kategorie 0 1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

(7) Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií 0 1 a 0 2 platí

a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie 0 1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie 0 2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N 1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N 1 G.

(8) Okamžitá hmotnost přívěsů kategorií 0 3 a 0 4 v jízdní soupravě nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

(9) Do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M 1 a N 1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie 0 1 nebo 0 2 o maximální celkové šířce vyhovující podmínce, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně (po obou stranách) soupravy vozidel zapojených do soupravy a podélné ose.

(10) Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí být opatřeno tažné vozidlo doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.

Share this post


Link to post
Share on other sites

K tomuhle problému zatím napíši toto:

Tohle jsem už trochu řešil, protože jsem chtěl táhnout za osobákem plaťák s autem, proto jsem si chtěl udělat B+E, jenže pak jsem přišel na to, že i když mám v TP pov. hmotnost brzděného přívěsu 1500 kg, tak to vždy přesáhnu (přepravník na auta má třeba 520 kg). Takže by na to muselo být i jiné auto.

No kolik mají třeba 406ky povol.hmotnost brzděného přívěsu? Já že někdy vidím, jak auta táhnou...

Share this post


Link to post
Share on other sites

no na platak s pezotem osobakem nemas sanci zadnej nema na kouli brzdenej 1900 kg

jinak je to jednopduchy na becko muzes tahnout vozik max. 750 kg tj. muzes jezdit s platakem kdyz je prazdnej vetsina ma 500 kg na vsechno ostatni potrebujes E

HLAVNE v tom nepatrej a neprepinej pac tehle diskuzi je a bylo na forech qvanta kazdej pravnik teoretik prisel snecim novym ale to co sem napsal je realna praxe

[upravil dne 2.12.2006 BobyD]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Původně zaslal: BobyD

muzes jezdit s platakem kdyz je prazdnej vetsina ma 500 kg na vsechno ostatni potrebujes E

Obavam se, ze ani s prazdnym platakem jezdit nesmis. Vychazim z toho, ze otec jednou platil pokutu za to, ze mel za Formanem prives, ktery uzitecnou hmotnosti prekracoval moznosti tazneho auta. Nic nepomohlo, ze ho mel prazdny a ze tedy hmotnost neprekrocil. Tenkrat jsem se ptal odborniku a ti to potvrdili. Tak jsme ty dve stovky zaplatili... :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je to tak, jak píše Péťa - vždy se bere maximální hmotnost vozidla, tzn. že se třeba u převozu Avie (A21 má hmotnost bez nákladu nižší než 3500 kg) je i tak nutné mít Cčko (pokud tedy není Avča záměrně přetypovaná, aby splňovala maximální hmotnost včetně nákladu do 3500 kg).

Zrovna tak nemůžeš (byť máš třeba Cčko) přepravovat prázdný autobus bez lidí

No a logicky tedy i u vleku se předpokládá, že nebudeš převážet plaťák z místa A do místa B pro srandu králíkům, ale proto, abys na tom vleku i něco odvezl - to mizivé % případů, kdy skutečně jen převážíš prázdný vlek se v našich podmínkách prostě neřeší.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Naschval jsem to napsal jednodusse protoze jak rikam tech diskuzi je spousta a mnoho sem jich precetl a myslim ze ani odbornici nemaji uplne jasno kdyz uz to chcete pitvat dam vam jeden priklad za vsechny.Koupite si Pajero to samo o sobe ma kolem 2,5t na kouli ma taky 2t dohromady 4,5 t tudiz by jste na to meli mit C+E ovsem pravda je takova ze vam staci B+E.Ale kazdej tzv odbornik vam na to rekne neco jineho.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Každý řekne něco jiného, já mám taky v TP bržděný 1500 kg, ale i tak řeknou, že na plaťák jedině B+E. I když bych na něm třeba převážel třeba dlouhý tyče...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×