Jump to content
Sign in to follow this  
Ladis

Autobus přvážející děti

Recommended Posts

Mám dotaz.

Autobus označený značkou \"oranžový obdelník, dvě postavičky dětí uprostřed\" - už si přesně nepamatuju jak je to ve vyhlášce:

- pokud jedu stejným směrem za takto označeným autobusem, při jeho zastavení musím také zastavit

1) když je zastávka součástí komunikace

2) nebo i v případě že autobus zajíždí do zastávky mimo silnici (takové to vybrání u cesty)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. §15 odst.:

(1) Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky.

(2) Za autobusem s označením \"Označení autobusu přepravujícího děti\", který zastavil v označené zastávce, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo. Pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky. Řidiči protijedoucích vozidel musí přihlédnout k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby děti nebyly ohroženy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×