Přejít na obsah
test

Prodejní výsledky v roce 2007


Supetr
 • Nárůst prodeje vozidel v roce 2007 o 3,8 %
  Úspěch modelů Peugeot 207 a Citroën C4 Picasso
  V Evropě prodán milion vozů s emisemi CO2 nižšími než 140 g na km
   
   
  Významná fakta
   
  -         Nárůst prodeje o 3,8 % na 3 233 000 vozů
  -         Nárůst prodeje vozidel a montážních celků na 3 428 000 jednotek (+1,8 %)
  -         Zrychlení nárůstu prodeje vozidel ve druhém pololetí: +6,2 % (oproti 1,7 % v prvním pololetí)
  -         První rok od roku 2002, ve kterém došlo k růstu prodejů v Evropě
  -         Nárůst prodeje o 16,1 % v prioritních oblastech (Čína,Rusko, země latinské Ameriky)
  -         Již druhý rok po sobě byl v Evropě prodán milion vozů s emisemi CO2 nižšími než 140 g na km
   
  Prodejem 3 428 000 vozů a montážních celků ve světě v roce 2007, oproti 3 366 000 v roce 2006, došlo u PSA Citroën Peugeot k nárůstu o 1,8 %. Výborných výsledků bylo dosaženo v prodeji vozidel (+3,8 %), zejména na mezinárodní úrovni (+11,1 %). Došlo k obnovení nárůstu v západní Evropě (+1,2 %), ale také k poklesu prodeje montážních celků (-22,5 %). Druhé pololetí bylo charakterizováno zrychlením růstu v koncernu. Prodej vozidel za toto období vzrostl o 6,2 % v porovnání s 1,7 % v prvním pololetí.
   
  Silné stránky koncernu PSA Peugeot Citroën v roce 2007
   
  -         Model  Peugeot 207, který byl na trh ve Francii uveden v dubnu 2006, dosáhl prodeje 521 000 vozů, čímž byl překročen cíl 500 000 vozů stanovený pro rok uvedení na trh. Peugeot 206 upevnil svoji pozici na světovém trhu (v roce 2006 byl uveden v Číně, Íránu a Malajsii) a s 309 000 prodanými vozy dosáhl výrazného úspěchu. Dvojice 206 a 207, jíž se prodalo 830 000 kusů, zaznamenala oproti roku 2006 nárůst o 7,1 % a zaujala vedoucí postavení v segmentu malých osobních vozidel v Evropě. Prodej kompaktních vozidel (Peugeot 107, 206, 207 a 1007) i nadále roste (+20 % v roce 2006/2005 a +4,8 % v roce 2007/2006).
   
  -         Značce Citroën přinesl rok 2007 obchodní úspěch modelu C4 Picasso, uvedeného na trh v říjnu 2006. V roce 2007 se prodalo více než 200 000 těchto vozů. Prodeje modelu Xsara Piccaso, které se udržely na vysoké úrovni - 120 000 vozů, tak umožnily značce Citroën výrazný nárůst o 55,1%, což Citroënu zajistilo vedoucí postavení v Evropě v rámci segmentu.
   
  -         Citroën Berlingo a Peugeot Partner zaznamenaly 348 000 prodaných vozů. Prodeje roku 2007 jsou tak, více než 10 let po uvedení na trh, historicky nejlepším výsledkem těchto modelů.
   
  -         Nové produkty obchodně uvedené nebo představené ve druhém pololetí roku 2007 se setkaly s příznivou odezvou. Ať jde o nový Citroën C5, jenž bude uveden na trh v prvním pololetí 2008, nebo o Peugeot 308. Nový model 308 získal „Zlatý volant“ v Německu a během několika málo týdnů po uvedení bylo prodáno již 83 000 vozů.
   
  -         Skupina PSA Peugeot Citroën upevnila své vedoucí místo v Evropě na trhu lehkých užitkových vozidel nárůstem registrací o 4,9 %. Její podíl na trhu činí 18,8 %, tedy 387 000 přihlášených vozidel. Od poloviny roku 2006 koncern rychle obnovuje svou nabídku lehkých užitkových vozidel. Po uvedení modelů Peugeot Boxer a Citroën Jumper v červnu 2006 a Peugeot Expert a Citroën Jumpy v lednu 2007, jež získaly titul „Dodávka roku 2008“, budou počátkem roku 2008 uvedeny na trh Peugeot Bipper a Citroën Nemo. V prvním pololetí 2008 také nové Berlingo a Partner. Celková obměna nabídky lehkých užitkových vozidel Peugeot a Citroën v rekordním čase tak koncernu umožní nabízet nejmladší škálu vozidel na trhu. Toto velice významné omlazení nabídky má umožnit potvrdit vedoucí pozici koncernu PSA Peugeot Citroën na trhu v roce 2008.
   
  -         Skupina PSA Peugeot Citroën udržuje své vedoucí místo v oblasti životního prostředí. Již druhý rok po sobě prodal koncern v Evropě milion vozidel s emisí CO2 nižší než 140 g na km, z čehož 130 000 vozů emituje méně než 130 g CO2 na km. V rámci vozů produkujících méně než 130 g CO2 zaujímá koncern na trhu podíl více než 26 %.
   
  Trh v západní Evropě (18 zemí): růst prodeje se vrací
   
  Na evropském trhu (osobních + lehkých užitkových vozů) byl v roce 2007 zaznamenán mírný nárůst (+0,7 %). Registrace vozů PSA Peugeot Citroën poprvé od roku 2002 rostly (+0,9 %)  na 2 333 000 jednotek. Z toho 1 226 000 vozů Peugeot a 1 107 000 vozů Citroën. V kontextu náročných obchodních podmínek je po několika letech ztrát pozice koncernu stabilizovaná na 13,8 % (7,3 % pro Peugeot, 6,6 % pro Citroën). PSA Peugeot Citroën je v Evropě druhým největším výrobcem osobních automobilů a největším výrobcem lehkých užitkových vozidel.
   
  PSA Peugeot Citroën zaujímá vedoucí pozici na francouzském, španělském, belgickém a portugalském trhu a druhou pozici na trhu italském, dánském a švýcarském.
   
  -         Ve Francii je koncern největším výrobcem a jeho podíl na trhu činí 30,9 % se 779 800 zaregistrovanými vozidly (osobními + lehkými užitkovými vozidly), což představuje nárůst o 1,9 % na trhu, který zaznamenal růst o 3,5 %.
  -         Ve Španělsku má koncern PSA Peugeot Citroën podíl na trhu 19 % a potvrzuje svou vedoucí pozici v oblasti osobních a lehkých užitkových vozů. Také v roce 2007 je Citroën nejprodávanější značkou ve Španělsku s 203 000 prodaných vozů a podílem na trhu 10,7 %.
  -         Ve Velké Británii vzrostl trh o 2,8 %, přičemž registrace vozů vyrobených koncernem zaznamenaly nárůst o 1,8 % na 286 000 jednotek. Jeho podíl na trhu (osobních + lehkých užitkových vozů) byl v loňském roce 10,4 %.
  -         V Itálii, co do objemu čtvrtém největším trhu koncernu, kde se trh s automobily rozvíjí velice dynamicky (+6,2 %), se podíl na trhu výrazně zvyšuje, a to z 9,5 % na 9,9 %. S 269 000 registracemi zaznamenává koncern nárůst registrací o 10,7 %.
  -         V Německu se podíl PSA Peugeot Citroën ustálil na 5,5 %. Na prudce klesajícím trhu (-7,9 %), což je důsledek změny DPH od začátku roku, zaznamenal i počet registrací vozů koncernu úbytek o 10,6 %.
   
   
   
   
  Trhy mimo západní Evropu: prodej vozidel vzrostl o 11,1 %
   
  Mimo západní Evropu překročil v roce 2007 prodej vozidel a montážních celků koncernu již třetí rok po sobě milion vozů a představuje 32,2 % z celkového prodeje proti 31,8 % v roce 2006 a 30,4 % v roce 2005.
  V důsledku urychlení růstu koncernu v prioritních oblastech rozvoje vzrostl prodej vozidel koncernu o 11,1 %.
   
  -         Ve východní Evropě, kde je PSA Peugeot Citroën druhým největším výrobcem vzrostl jeho prodej o 15,5 % na 132 000 jednotek, což je vyšší růst než v rámci trhu jako celku.
   
  -          V šesti zemích střední Evropy (Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko) činí nárůst u koncernu 13,9 % a jeho podíl na trhu vzrostl z 11,3 % na 11,7 % se 115 000 zaregistrovanými  vozidly. Trh přitom zaznamenal růst o 10,2 %.
   
  -         V Rusku, nové prioritní oblasti koncernu a velmi dynamickém trhu (+35 %), registrace vozů PSA Peugeot Citroën zaznamenala nárůst o třetinu na 36 000 jednotek.
   
  -         V Číně, na nosném trhu (+24,5 %) prodala společnost Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA) v loňském roce 209 000 vozů (+3,1 %) a dosáhla podílu na trhu 4 %.
   
   
  -         V Brazílii a v Argentině, v kontextu prudkého růstu automobilových trhů, je nárůst prodeje PSA Peugeot Citroën ještě prudší než nárůst trhu. Na trzích s růstem 27,4 % (+27,6 % v Brazílii a +26,6 % v Argentině) zaznamenal koncern 208 000 registrací a nárůst o 32,5 %.
  V Brazílii zaznamenaly registrace koncernu nárůst o 33,3 % a dosáhly 129 000 jednotek. Podíl koncernu na trhu dosahuje 5,5 %. V Argentině vzrostl prodej koncernu o 31,1 % a jeho podíl na trhu o 0,5 %, takže dosahuje 15 %.
   
  Zrychlující se růst ve druhém pololetí
   
  Druhé pololetí roku 2007 bylo ve znamení obnoveného nárůstu prodeje v Evropě a urychlení růstu v mezinárodním měřítku. V západní Evropě vzrostl za toto období prodej o 2,6 % (-0,1 % v prvním pololetí). Mimo západní Evropu dosáhl nárůst prodeje vozidel 15,6 % (+7,1 % v prvním pololetí), a to zejména díky výsledkům koncernu v zemích latinské Ameriky (+44,6 % ve druhém semestru oproti +14,4 % v prvním semestru).
   
  Perspektivy prodeje v roce 2008
   
  Pro rok 2008 je v rámci evropského trhu předpoklad udržení úrovně prodejů skupiny PSA Peugeot Citroën na úrovni roku 2007, a to i přes silně konkurenční prostředí. Hospodářský rok 2008 se bude vyznačovat další obnovou nabídky. Na trh bude uveden nový Citroën C5 a rozšíří se modelová řada Peugeot 308. Také malá užitková vozidla Citroën Nemo a Peugeot Bipper, nové Citroën Berlingo a Peugeot Partner čeká obchodní uvedení v roce 2008. Společně s modely uvedenými v roce 2007 umožní nová nabídka urychlení nárůstu objemu prodeje v Evropě.
   
  V roce 2008 se očekává prodej vozidel a montážních celků v rozmezí 3 550 000 až 3 650 000 jednotek, což představuje růst přibližně 5 %. S ohledem na uvádění nových vozidel na trh by tento růst měl být ve druhém pololetí výraznější než v prvním. Tento cíl pro rok 2008 odpovídá programu CAP 2010.
   
   
   
  PSA Peugeot Citroën: prodej ve světě v letech 2006 a 2007 (osobní a lehké užitkové vozy)
   
   
   
  2006
  2007
  Změna v %
  Západní Evropa
  Peugeot
  1 224 000
  1 223 000
  -0,1 %
   
  Citroën
  1 071 300
  1 099 000
  +2,6 %
   
  PSA celkem
  2 296 200
  3 323 000
  +1,2 %
  Východní Evropa*
  Peugeot
  60 000
  70 000
  +16,4 %
   
  Citroën
  54 000
  62 000
  +14,5 %
   
  PSA celkem
  115 000
  132 000
  +15,5 %
  Rusko
  Peugeot
  16 000
  26 000
  +63,1 %
   
  Citroën
  13 000
  10 000
  -21,3 %
   
  PSA celkem
  29 000
  37 000
  +25,0 %
  Brazílie + Argentina
  Peugeot
  115 000
  141 000
  +22,3 %
   
  Citroën
  52 000
  75 000
  +46,3 %
   
  PSA celkem
  166 000
  216 000
  +29,7 %
  Čína
  Peugeot
  82 000
  93 000
  +13,7 %
   
  Citroën
  121 000
  116 000
  -4,1 %
   
  PSA celkem
  203 000
  209 000
  +3,1 %
  Zbytek světa
  Peugeot
  225 000
  232 000
  +3,3 %
   
  Citroën
  81 000
  85 000
  +4,3 %
   
  PSA celkem
  306 000
  317 000
  +3,6 %
  Celkový počet vozů
  Peugeot
  1 723 000
  1 786 000
  +3,7 %
   
  Citroën
  1 392 000
  1 448 000
  +4,0 %
   
  PSA celkem
  3 115 000
  3 233 000
  +3,8 %
  Montážní celky
  Peugeot
  237 000
  181 000
  -23,5 %
   
  Citroën
  14 000
  13 000
  -5,4 %
   
  PSA celkem
  251 000
  195 000
  -22,5 %
  Celkem vozy + montážní celky
  Peugeot
  1 959 000
  1 967 000
  +0,4 %
   
  Citroën
  1 406 100
  1 461 000
  +3,9 %
   
  PSA celkem
  3 365 900
  3 428 000
  +1,8 %
   
  + Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta
  ++


Zpětná vazba uživatelů


Neexistují žádné komentářePokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

články

články

články

×