Jump to content
test
Sign in to follow this  

Obchodní obrat skupiny PSA


Supetr
 • Konsolidovaný obchodní obrat ke 30. září 2004 se ustálil na 41 744 milionech €uro, což je nárůst o 4 % v porovnání s konsolidovaným obchodním obratem prvních devíti měsíců roku 2003, kdy dosáhl 40 123 milionů €uro.

  Obchodní obrat realizovaný z titulu automobilové činnosti dosáhl 33 516 milionů €uro, stoupl tedy o 3,6 % v porovnání s prvními devíti měsíci roku 2003.

  Světový konsolidovaný prodej 2 477 200 jednotek se zvýšil o 1,6 % v porovnání se stejným obdobím roku 2003.

  Tento vývoj vyplývá z trvalého úspěchu modelů uvedených v nedávné době na trh. Prodej Citroënů C2 a C3 stoupl o 29 %, prodej modelové řady 307, jenž byla obohacena o Peugeot 307 CC, vzrostl o 6,1 % a objemy Citroënu Xsara Picasso vykazují stále dobrou pozici (-1,2 %). Tento vývoj platí i pokud jde o Peugeot 407, který přes dosud omezený podíl vozů z řady 407 SW, která bylá představen začátkem září, zaznamenal velmi dobré výsledky (80 500 jednotek). Naopak modely, které jsou určené k tomu, aby byly v nejbližší době nahrazeny novými, zaznamenávají nevyhnutelný pokles objemů prodeje.

  Osobní a lehká užitková vozidla registrovaná skupinou PSA Peugeot Citroën zaznamenala na evropském trhu pokles o 2,9 %. Podíl skupiny na trhu se ustálil na 14,8 % na konci září oproti 15,6 % v prvních devíti měsících roku 2003. Tento pokles je spojený s výrazným programem obnovy jednotlivých řad vozidel a účinek tohoto programu krystalizoval ve třetím čtvrtletí roku 2004. Prodej v západní Evropě, tj. fakturace vozidel koncesionářů se snižuje o 3,9 % na 1 792 600 jednotek. Tento pokles, který je nepatrně vyšší než pokles registrací, vyplývá ze snížení skladových zásob distribuční sítě, které je nasměrováno k přípravě zavádění nových modelů na trh.

  Prodej mimo západní Evropu se ustálil na 684 600 jednotkách a vzrostl o 19,5 % v porovnání s prvními devíti měsíci roku 2003.

  Pokud jde o střední a východní Evropu a Turecko, vzrostl prodej o 10 % na 167 700 jednotek.

  V latinské Americe prodej vzrostl o 33,5 % na 103 300 jednotek, především z důvodu nového nastartování argentinského trhu (+ 123 %) a správné dynamice brazilského trhu (+ 15 %).

  V Číně dosáhl prodej skupiny 65 400 tisíc jednotek s dobrým startem prodeje Peugeotu.

  Obchodní obrat společnosti Banque PSA Finance vzrostl na 1 299 milionů €uro, tj. navýšení o 1,2 % v porovnání s nárůstem za stejné období roku 2003. Celkové objemy poskytnutých úvěrů skupiny Banque PSA Finance dosahují ke konci září 2004 20,1 miliard €uro, stouply tedy o 5,2 % v porovnání s jejich úrovní ke 30. září 2003. Realizace nových finančních smluv ke konci září 2004 dosahuje počtu 639 000 smluv, stabilní výsledek v porovnání s počtem za prvních devět měsíců roku 2003.

  Obchodní obrat společnosti Gefco vystoupil na 2 129 milionů €uro v porovnání s 2 047 miliony €uro za stejné období roku 2003, stoupl tedy o 4 %.

  Obchodní obrat společnosti Faurecia zaznamenal 7 988 milionů €uro oproti 7 471 milionům €uro ke konci září 2003. S výjimkou cenového vývoje u monolitických prvků určených pro výfukové systémy s konstantním směnným kurzem a perimetrem, vzrostl obchodní obrat o 9 % a odráží dobrou úroveň činnosti skupiny Faurecia, především v oblasti autosedaček.

  PERSPEKTIVY 2004

  Třetí čtvrtletí roku 2004 je poznamenáno ústupem z evropského trhu, který se týká především Francie, Německa a Itálie a je doprovázený zvýšeným obchodním tlakem na prodejní ceny a marže. Vzhledem k tomuto prostředí potvrzují nové modely, jejichž uvedení na trh probíhá podle předpokládaného kalendáře, svůj potenciální úspěch.

  V tomto kontextu a i přes zhoršení obchodního prostředí v Evropě, potvrzuje PSA Peugeot Citroën své cíle pro rok 2004, tj. mírné zvýšení prodeje a konsolidovanou provozní marži stejného řádu jako v roce 2003.

  (v milionech €uro)

  30. září 2004

  30. září 2003

  Variace

  Automobile

  Banque PSA Finance

  Gefco

  Faurecia

  Ostatní činnosti

  Vyřazení interních činností

  PSA Peugeot Citroën celkem

  33 516

  1 299

  2 129

  7 988

  651

  (3 839)

  41 744

  32 346

  1284

  2047

  7471

  719

  (3 744)

  40 123

  + 3,6 %

  + 1,2 %

  + 4,0 %

  + 6,9 %

  - 9,5 %

  + 4,0 %

  (v počtu vozidel)*

  30. září 2004

  30. září 2003

  Variace

  Západní Evropa

  Peugeot

  Citroën

  z toho Francie

  Peugeot

  Citroën

  Ostatní země světa

  Peugeot

  Citroën

  Celkový prodej

  Peugeot

  Citroën

  z toho osobní vozy

  Peugeot

  Citroën

  Lehká užitková vozidla

  Peugeot

  Citroën

  1 792 600

  975 300

  817 300

  560 000

  320 100

  239 900

  684 600

  495 200

  189 400

  2 477 200

  1 470 500

  1 006 700

  2 158 500

  1 301 800

  856 700

  318 700

  168 700

  150 000

  1 865 100

  1 018 000

  847 100

  589 500

  333 400

  256 100

  572 900

  385 600

  187 300

  2 438 000

  1 403 600

  1 034 400

  2 164 400

  1 271 800

  892 600

  273 600

  131 800

  141 800

  -3,9 %

  -4,2 %

  -3,5 %

  -5,0 %

  -4,0 %

  -6,3 %

  19,5 %

  28,4 %

  1,1 %

  1,6 %

  4,8 %

  -2,7 %

  -0,3 %

  2,4 %

  -4,0 %

  16,5 %

  28,0 %

  5,8 %

  * smontované vozy, náhradní prvky a soubory

Sign in to follow this  


User Feedback


There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

články

články

články

×