Jump to content

Jak zrušit vozidlo, polopřevod a přepsání vozidla po 1.1.2015


radim.1008
 Share

Recommended Posts

"Kdo chtěl v posledních deseti letech vymazat vozidlo z úředního registru, ocitl se v zajetí paragrafů. Mnozí to řešili uložením do depozitu na "neurčito". Rok 2015 to znemožní.

Pokud máte na úřadě dlouhodobě odloženy registrační značky od vozidla, které chcete jednou ještě zprovoznit, doporučuje se rychle jednat. Od 1.ledna 2015 totiž vstoupí v platnost novela zákona O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která takto zapomenutá auta čí motorky zruší navždy. Nikdy už je pak nepůjde legálně přihlásit!

Součástí obsáhlé novely zákona č.56/2001 Sb. jsou i registrační značky na přání či větší dohled nad STK. Jenže platnost těchto novinek byla před dvěma týdny posunuta až na leden 2016.

Zůstává ale to nejdůležitější - mění se pojmy jako trvalé a dočasné vyřazení a přibylo slovíčko "zánik". Spolu s tím se budou dít věci: vozidla uložená v depozitu ke dni 1.1.2015 budou prohlášena za "vyřazená z provozu". Cílem je odplevelit registr, kde figurují podle odhadů desetitisíce neexistujících vozidel. Pokud už tam totiž leží delší dobu než 18 měsíců (dosud šlo depozit využít jen na 12 plus prodloužit o 6 měsíců), budou úplně vyřazena coby zaniklá! Pozor na to, podle přechodného ustanovení mají majitelé čas do konce roku 2015, aby oznámili místo a účel využití vozidla. Pak už to nelze zvrátit.

Týká se to i vlastníků vozidel v polopřevodu, kteří musí přepis dokončit do 31.6.2015. Podle stávající legislativy prodávají své vozdilo odhlásí a kupující ho na sebe do 10 dnů musí přihlásit. Jenže za nesplnění není sankce, a tak se ve fázi tohoto "polopřevodu" nacházejí tisíce nedohlášených aut. Novela zavádí přepis v jednom dni na jednom pracovišti. A pokud nebudou stávající nedohlášená vozidla včas přepsána na nového majitele, budou zrušena.

A ještě jedna novinka: v případě zániku povinného ručení máte 14 dnů na uzavření nového. Jinak vám úřad vozidlo vyřádí. Započítává se do toho i doba před platností novely, takže hned zkraje ledna 2015 dostane možná řada majitelů výzvu k odevzdání značek na úřad. A když neuposlechnou, dostanou pokutu do 50 000Kč. Stejná teď bude mimochodem hrozit i za nenahlášení změny na úřadě - třeba přelakování vozidla.

Novinka na druhou stranu představuje řešení pro všechny, kteří se snaží již delší dobu vyřadit neexistující auto či motorku. Až do roku 2004 totiž jednoduše stačilo odevzdat registrační značky plus malý techničák a vozidlo odhlásit, zatímco zůstalo doma na náhradní díly. Posledních deset let to ale nešlo bez dokladu o ekologické likvidaci. Jakmile jste si chtěli vozidlo ponechat a zrušit ho v registru, nebylo to legálně možné. Tedy až do loňského roku existovala jedna finta: odpřísáhnout, že vozidlo plní jiný účel. Jenže to už nejde. Proč to tedy tak dlouho nešlo a najednou jde? "Současný stav plně implementuje evropskou směrnici o vozidlech s ukončenou životností, podle níž je vozidlo možné vyřadit pouze na základě potvrzení o převzetí do zařízení na ekologické zpracování autovraků. Tato varianta však neřeší některé životní situace. Proto ministerstvo dopravy navrhlo úpravu tak, aby bylo možné vozidlo vyřadit z provozu a ponechat si ho pro vlastní účely pro provoz mimo komunikace." Ministerstvo životního prostředí, které je garantem likvidace vysloužilých autovraků, současně hlásí, že od počátku nesouhlasí s některými partiemi novikny. Například s použitím pojmů "zničení" vozidla, díky němuž je možné jej odhlásit i bez dosud nutného dokladu o likvidaci. Zničení není v podmínkách České republiky možné a právě v případě havárie nebo živelné pohromy je nutné předat automobil, respektive jeho torzo, k ekologickému zpracování. Dále resortu vadí, že v případě vyřazení z provozu delšího než 12 měsíců v kusé bude stačit "jen" každý rok prokázat místo a účel jeho využití (úředníci mohou jít na kontrolu!). V některých případech má prý toto opatření své opodstatnění pro sběratelství, použití automobilu k zemědělství na soukromém pozemku, pro úpravu sportovišť a jiné.

Původní návrh novely zákona počítal s dočasným vyřazením vozidla na maximální dobu dvanácti měsíců, dlouhodobým vyřazením vozidla na maximální dobu pěti let a s trvalým vyřazením po ekologické likvidaci nebo zániku. Dodnes platná úprava totiž hovoří o vyřazení vozidla z provozu na dobu maximálně dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Prodloužit to lze o šest měsíců. Jenže kdo se rozhodnul dělat mrtvého brouka, nedostal žádnou sankci. To se teď, ale změní. Pro stávající uloženky nad 18 měsíců to znamená zánik, pro ty nové pokutu do 50 000Kč.

A proč změna terminologie, která mate i úředníky? "Kategorie vyřazení vozidla z provozu vznikla z důvodu zjednodušení procesu," vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy. Pro trvalé vyřazení vozidla se nově používá pojem zánik vozidla. Bude ho moci zapsat dopravní odbor na základě oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, kteří odevzdali vozidlo k sešrotování. Rok 2015 každopádně bude rokem velkých změn pro řadu sběratelů, veteránistů nebo nepořádných majitelé, kteří se neobtěžovali svá vozidla dohlásit nebo pojistit."

Co je tedy nového?

Vyřazení z provozu

- Nahrazuje předchozí pojem "dočasné vyřazení vozidla" alias depozit.

- Po jednom roce musí vlastník oznámit úřadu umístění a využití vozidla (pro stávající vozidla v depozitu platí 18 měsíců). Pokud tak neučiní, vozidlo v registru zanikne. Za nesplnění u nového vyřazení hrozí sankce 50 000Kč

- O vyřazení může požádat vlastník, nebo to vykoná sám obecní úřad, pokud skončilo povinné ručení a do 14 dnů nebyla uzavřena nová pojistná smlouva.

- Předkládá se velký i malý technický průkaz a odevzdávají se RZ.

- Vlastník musí zajistit, aby po dobu vyřazení vozidlo neohrožovalo bezpečnost provozu. Vzhledem k odhlášení pojištění nesmí stát ani na veřejně přístupné komunikaci.

- Po dobu vyřazení nesmí z vozidla zmizet výrobní čísla karoserie či motoru.

- Před návratem na silnice musí vlastník doložit uzavřené povinné ručení a platnou technickou kontrolu.

- Sem spadnou i odcizená vozidla.

Zánik vozidla

- Nahrazuje pojem "trvalé vyřazení vozidla".

- Nikdy už pak nelze vozidlo znovu přihlásit.

- Podmínkou je ekologická likvidace nebo úplné zničení, kde není co sešrotovat. Rozebrání se nepočítá.

- Vozidlo po 1.1.2015 zanikne i po vyřazení z provozu v délce v kusé větším než 18 měsíců bez nahlášení místa a způsobu jeho užívání.

Přepis ze Světa Motorů č.45/2014

Edited by radim.1008
Link to comment
Share on other sites

Neboj nebude to tak horky...

Můj bývalý šéf dělá na dopravním magistrátu...

Ty pokuty se určité taky dávat nebudou....je to maximální možná výše,bude stačit domluba nebo pokuta 1000kc....

Akorát jsem zvedavej když někomu napisou ze auto bylo vyřazeno z provozu,a to auto bude prodany u někoho jinyho a ten nebude mít párů ze je zrušeny a chytnou ho policajti co se bude dit....?

Link to comment
Share on other sites

Mám na úřadě v depozitu RZ a malý techničák od Jawy 21, která při přepisu na mě po dědickém řízení měla již několik let propadlou technickou. Leží to tam už cca rok a půl, tudíž budu muset s tím něco udělat, zrušit jí nechci, když je defakto jak nová.

Edited by radim.1008
Link to comment
Share on other sites

V těch různých bububu, co všechno se zruší, mi zcela zásadně chybí jasné vyjádření, jak konkrétně se tedy budou řešit ty případy, kdy je auto v depozitu či polopřevodu, ale fyzicky už neexistuje. Znamená to tedy jakýsi generální pardon těm, co rozebrali auto bez eko likvidace, nebo se tyhle případy budou nějak řešit a postihovat, a jak? Ne že by se mě to nějak týkalo, ale když se řekne a)....

Link to comment
Share on other sites

Jen jestli to chápu dobře. Mám auto v depozitu déle než 18 měsíců a chci ho v depozitu ještě nějakou dobu nechat. Mám tedy něco podniknout ještě letos a nebo počkat na rok 2015 kdy vstoupí novela v platnost a řešit vyřazení s udáním místa kde se auto nachází (auto existuje, není na veřejném pozemku, v.č. sedí ...) ? Půjde udělat to výše zmiňované vyřazení rovnou ze stávajícího depozita nebo bude nějaký jiný postup ? Doufám, že nás tady je víc

Link to comment
Share on other sites

Ne, je to osobák. Takže ještě letos je šance to vyndat z depozitu legálně tj. vozidlo zprovoznit, STK, Ručení... což je nereálné. A od začátku roku mám čas max 18 měsíců dle "Po jednom roce musí vlastník oznámit úřadu umístění a využití vozidla (pro stávající vozidla v depozitu platí 18 měsíců). Pokud tak neučiní, vozidlo v registru zanikne". Dosud to asi chápu, ale nikde nemůžu vyčíst zda je pak to vyřazení po oznámení úřadu časově omezeno nebo může být na tak dlouho než "Před návratem na silnice musí vlastník doložit uzavřené povinné ručení a platnou technickou kontrolu."  A k následnému zániku vozidla což nechci dojde pouze když do 18 měsíců nenahlásím výše popsané skutečnosti ? Skusím napsat někam na magistrát.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Tak jsem dnes byl na evidenci vozidel, kvůli depozitu. Jak je známo, tak od 1.1.2015 se musejí do konce letošního roku u depozitovaných vozidel, které byly uloženy do depozitu před 30.6.2013 uvést jejich využití a místo jejich uložení. A tak jsem vyrazil, protože si nejsem jist, zda letos stihnu uvést motorku do stavu, aby prošla STK. Vyplnil jsem formulář a v něm jsem musel výslovně napsat způsob a účel využití a dále místo uložení. Jenže ona nestačila pouze adresa, ale musel jsem specifikovat přesné místo. A to tak, že přímo napsat, že je motorka uložena přímo v garáži v domě a č.p. Kdybych ovšem se rozhodl, motorku přestěhovat, tak musím znovu na úřad a znovu uvést, že motorka už není v garáži, ale třeba ve stodole. A celé toto pouze z důvodu toho, že kdyby odbor životního prostředí pojal podezření, že je s motorkou nakládáno jinak, tak můžou přijít na předem ohlášenou kontrolu a danou věc zkontrolovat. A když nebude, tak hrozí sankce až do 50tis.Kč. Způsob uložení a kompletní adresu místa zapsali do Velkého techničáku. Trvalo to asi 15minut, protože nevěděli kam a jak to napsat. Nakonec u toho byli čtyři úředníci. :bojim Celé mi to přijde jako nesmyslný a složitý úřední šiml. Celé mě to stálo 50,- za správní poplatek. Vím, že účelem je vyčistit depozit. Ještě mi bylo sděleno, že tímto chtějí taky majitele motivovat, aby vozidla v depozitu, byla znovu uváděna do provozu a depozit nesloužil jako dlouhodobá uloženka. A taky jsem byl první na úřadě, kdo něco takového chtěl. :D

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Ahoj, řešil jste někdo toto oznámení kde se vozidlo se SPZ v depozitu nachází v Praze ? Kam se vůbec dneska kvůli tomuhle jde ? Dělá se to furt na Bohdalci nebo budu muset někam jinam ? Dík

Edited by Pipos
Link to comment
Share on other sites

bohdalec a vysocany maji depozit urcite :)

ja to ted resim s tou moji Jawou, je to vsechno proste postaveny na hlavu, delat takovy alotrie jen kvuli tomu, co vymysleli ti kokosaci nahore. To ze je bordel v evidenci, neni bordelem lidi, ale jen a jen bordelem uredniku a jejich vedeni. Zaroven kolikrat tam clovek natrefi na vola, ktery mi treba do technicaku do vozejku napise rychlost 140 km/h.......

Link to comment
Share on other sites

Já zajdu na Bohdalec a uvidim co mi řeknou, tam jsem kvůli depozitu byl vždycky. Ani nemůžu nikde vyhledat jestli je na to formulář kde se uvede místo a nebo se napíše nějaký čestný prohlášení...   Pak dám kdyžtak vědět

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Tak jsem úspěšně absolvoval oznámení na evidenci vozidel kde se nachází vozidlo s SPZ v depozitu. Vypíše se normální formulář na jakoukoliv změnu kde se jako účel napíše ohlášení mista kde je vozidlo. Poplatek 50,- kč. Jsem rád, že jsem to nenechal na poslední chvíli. Byl jsem cca hodinu u okénka. Zádrhel byl v tom, že když tam pracovnice zadala č TP tak vyjelo , že vozidlo je zrušený a tento TP neexistuje.  Nejdřív jsem myslel, že to snad zrušili z evidence jak dříve vyhrožovali že vozidla déle v depozitu zruší, ale nakonec to našla podle SPZ a pak vše přepisovala znova do evidence podle mého TP. Pak ještě změna adresy protože v době co to mám v depozitu jsem se přestěhoval. Někdo tedy kdysi musel udělat nějakou chybu (naposled jsem s tím byl při ukládání do depozitu) a nebo jestli to je tím novým registrem nevím. Tak jestli to bude ještě nekdo absolvovat tak držim palce a je nutný se připravit na cokoliv ...

Link to comment
Share on other sites

me na cislo ramu na tom fichtlovi nasli v evidenci skodu 100..... tak jsem se tak otocil a dival se na ten vlek a rikam, ze tam maj asi nejakou chybu :D

 

jinak Adela byla na depozitu taky prodlouzit a uvest adresu a duvod.... jako byli jsme tam v 11:25, nikdo tam nebyl pred nami, tak si rikame parada..... no tak po 10 minutach krafani do telefonu s kamaradkou jsme se dostali na radu. Bylo nam oznameno ze mame si dojit zaplatit tolik a tolik na pokladnu. Tak jdem a pokladna zavrena a platebni automat mimo provoz. Tak jdeme zpatky s tim ze pokladna je do 12:00 zavrena a co s tim, kdyz depozit zavira ve 12:00. Pry mame zaplatit v nefunkcnim automatu.... a ano ve 12 ona zavira a ma pauzu. Nasledoval rev na vedouciho pobocky a pokladni prisla v 11:58, a depozitarka sla na pauzu ve 12:02....... s tim ze vse si predvyplnila....a jako udaj nam fakt do technicaku napsala duvod depozitu: nevejde se dite se sedackou do auta :D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...