Jump to content
Guest Masinka

Tohle si musite precist

Recommended Posts

Guest Masinka

ŠKODA 120 LS: výkonná a úsporná

hodnocení iDNES 5/5

Měli jsme možnost seznámit se s modifikací modernizované řady vozů Škoda 105/120, s typem Škoda 120 LS. Jeho provoz jsme sledovali v průběhu téměř 10 tisíc km v nejrůznějších podmínkách, na suchu i za deště, většinou na rychlých dálkových trasách s dlouhými dálničními úseky, ale v nemalé míře také v městském provozu, na státních silnicích II. třídy a u příležitosti některých soutěží i v terénu.

Vůz byl zatížen převážně z 50 procent, ale přepravoval na delších tratích i čtyři až pět osob a jejich zavazadla. Získané zkušenosti nám jen potvrdily, že Š 120 LS je důstojným nástupcem vozu Š 110 LS. Předem je třeba zdůraznit, že je to nejvýkonnější z našich vozů této kategorie, a přitom, jak uvedeme dále, také jeden z nejhospodárnějších.

Tento fakt spolu s neustále se prohlubujícími problémy v energetické bilanci na západě vytváří trvale předpoklady k dobrým prodejním výsledkům na evropských trzích. Kromě toho okolnost, že vozy Škoda 105/120 se vyrábějí novou technologií, zcela shodnou s výrobními metodami vedoucích evropských automobilek, např. Forda nebo Regie Renault, dává záruku, že modernizované škodovky najdou v zahraničí pro svoji bohatou základní vybavenost, spolehlivost a nenáročnost tak jako dosud řadu zájemců. Rok 1977 tuto skutečnost jen potvrdil.

Přispívá k tomu nejen progresivní výrobní zařízení, ale i moderní způsoby ochrany proti korozi, zavedené na nové výrobní lince mladoboleslavských Automobilových závodů. Škoda 120 LS je určena především těm, kdo chtějí mít sportovně laděný vůz při vrcholně hospodárné spotřebě i ve vyšších rychlostech. Skutečné dynamické i ekonomické parametry zkoušeného vozu, měřené ve spolupráci s Ústavem silniční a městské dopravy, najdete v tabulce. K půvabu modelů LS bezesporu značně přispívá maska se čtyřmi halogenovými světlomety o průměru 130 mm.

V nadhledu vynikají charakteristické proporce nové karosérie vozů Škoda - zvýrazněná delší příď proti zkrácené zádi a kabina s velmi šikmými skly vpředu i vzadu. Vůz získal na vnitřní šířce kabiny v loktech a ramenou cenných 30 až 60 mm mírným prohnutím dveří, které mají válcová skla. Tříčtvrteční pohled zezadu dokumentuje šířku zadních sloupků střechy, které chrání posádku při převrácení vozu. Odtahové otvory větrání jsou sice malé, ale přesto až příliš účinné: vyvolávají kabině za jízdy podtlak.

INTERIÉR

Sedadla jsou velmi pohodlná, dobře tvarovaná a v komfortu jim nemůže konkurovat žádný jiný z automobilů, které jsou na našem trhu běžné. Jáejich kvalitu ještě podtrhuje příjemný, prodyšný textilní potah připomínající velur. Malý, tvarově dobře řešený volant s moderními přepínači se rovněž vymyká obecnému standardu. Celý interiér, o poznání prostornější, ale především mnohem komfortnější než u vozů Š 100/110, působí příznivým dojmem. Zasklená plocha, proti řadě Š 100,'110 zvětšená o 36 %, nabízí velmi dobrý výhled s minimálními mrtvými úhly. Přístrojová deska vyhovuje z bezpečnostního i z ergonomického hlediska. Je bohatě vybavená, osazená zleva teploměrem chladicí kapaliny, dobře čitelným rychloměrem - velmi přesným, jak se ukázalo při měření,- otáčkoměrem a palivoměrem. Její tvarové řešení, povrch i tuhost jednotlivých partií omezuje zranění cestujících při nehodě na nejmenší míru. Podobně i strop, sloupky a ostatní části interiéru, s nimiž by při mrazu mohla přijít posádka do styku, jsou měkce obložené. Pohodlí za jízdy zvyšuji loketní opěrky upevněné na výplních dveří. Uplatněním moderních izolačních materiálů, o nichž psal podrobněji Automobil č. 9/'76, se podařilo v potřebné míře utlumit hluk pronikající do kabiny. Při 110 km/h na IV. rychlostní stupeň dosahovala hladina hluku na předních sedadlech 80,5 dB(A) a na zadních 80 dB(A); při analýze frekvenčního složení hlasitosti byly na předních sedadlech naměřeny hodnoty 44 son(OD) a na zadních 46 son(OD), což je hluboko pod stanoveným limitem 55 son (OD).

BEZPEČNOST

Podobně jako ostatní modifikace řady Š 105/120, také model Š 120 LS prošel před zavedením do výroby úspěšně celou řadou náročných provozních i laboratorních zkoušek, funkčních, životnostních i destrukčních. Nejdrastičtější a z hlediska pasivní bezpečnosti jednou z nejzávažnějších je bariérová zkouška podle předpisu EHK-OSN č. 12, při níž automobil z rychlosti 30 mil/h, tj. 48,3 km/h, narazí na betonovou bariéru předepsané hmotnosti. Další destrukční zkouškou podle téhož předpisu, která rozhoduje o bezpečnosti řidiče při čelní srážce, je náraz torza zkušební figuríny na volant rychlostí 15 mil/h, tedy 24,1 km/h. Významná je také pevnost bohatě dimenzovaných závěsů dveří a zdokonalených bezpečnostních zámků dveří Bomoro II. O podmínkách všech těchto zkoušek a také o jejich výsledcích informoval Automobil své čtenáře v č. 1/'77 a v č. 6/'77. Vlastnosti vozidla zjištěné při uvedených zkouškách jsou rozhodující při posuzování jeho konstrukce z hlediska bezpečnosti i při nezaviněné kolizi s jiným dopravním prostředkem.

TOPENÍ A STÍRAČE

Výkonné topení a větrání je dalším významným inovačním prvkem modernizovaného vozu Škoda, který zvyšuje aktivní bezpečnost vozidla tím, že v kabině vytváří příznivé klimatické podmínky. Jeho regulační systém umožňuje směšování čerstvého a ohřátého vzduchu a optimální rozložení teplot v celém prostoru kabiny. Větrák dodává v dobře utěsněném voze při napětí 12 V na 1. rychlost množství 100 m3 vzduchu za hodinu a na 2. rychlost 176 m3.h-1. K aktivní bezpečnosti vozu Š 120 LS výrazně přispívají také čtyři halogenové světlomety Ř 130 mm - vnější pár systému H 4 s dálkovým a potkávacím vláknem, vnitřní pár se žárovkami H 1 dálkového světla. Jejich světelný výkon umožňuje v noci bezpečnou jízdu vysokou cestovní rychlostí. Budoucnost si však zřejmě i u vozů této kategorie vynutí omývače a stírače světlometů. Mezi další prvky zvyšující bezpečnost jízdy patři i významná inovace stíračů, které se nyní vyrábějí ve spolupráci s čs. gumárenským průmyslem podle licence Fister. Doplňují je účinné čtyřtryskové ostřikovače s velmi výkonným elektrickým čerpadlem, které nejen čistí zablácené sklo, ale pomáhají také zvyšovat životnost břitů stírátek např., při práci v malém dešti, jemném mrholení apod. Stírače s ostřikovači přinášejí výrazný pokrok do standardního vybavení vozů Škoda 105/120.

ZAVAZADELNÍK

Zavazadlový prostor nabízí vůz ve dvou částech. Jeho nekonvenčně zavěšené víko se zdvihá velmi vysoko a umožňuje poměrně pohodlné nakládání z čela vozu, aniž přitom za jízdy ohrožuje bezpečnost rizikem nežádoucího otevření a zaclonění výhledu. Hloubka i objem zavazadlového prostoru se zvětšily proti vozům Š 100/110 nečekaným způsobem, a to i navzdory vystupujícímu krytu kapalinového ovládání brzd a spojky. Přičteme-li k tomu prostor za opěradly zadních sedadel, popř. celý objem, který je k dispozici po sklopení zadních sedadel do „nákladní" polohy, zjistíme, že nová škodovka má v této disciplíně mezi sedany jen málo konkurentů; nabízí totiž široké rozmezí 360 až 850 dm3 prostoru pro zavazadla.

MOTOR A PODVOZEK

Časté jízdy po dálnici poskytly dostatek příležitosti k vyzkoušení vozu v trvalém provozu blízko nejvyššího zatížení. Absolutorium, které si motor při tom vysloužil, jen znovu potvrdilo, že patří k nejsilnějším stránkám vozů Škoda. Při trvalém provozu v oblasti 5 až 5,5 tis. otáček za minutu s pedá-lem plynu ne zcela sešlápnutým vůz vysoko přesahoval cestovní průměr 100 km/h při spotřebě okolo 10 litrů na 100 km. Spotřeba oleje byla vzdor tak náročnému provozu velmi nízká a mezi výměnami v intervalech 5000 kilometrů jej nebylo třeba doplňovat. Vůz jezdil trvale na Madit Special, tj. M3AD. Výsledky měření spotřeby paliva i dynamických vlastností zkoušeného vozu při zatížení 50 % o užitečné hmotnosti najdete v přehledu naměřených hodnot v tabulce. Podvozek zkoušeného vozu má všechny inovační prvky modernizované řady Š 105/120, navíc byly jeho brzdy - jako u všech typů LS a GLS této řady - vybaveny standardním podtlakovým posilovačem. Tento prvek významně zvyšuje nejen bezpečnost, ale i pohodlí řidiče zejména v hustším provozu a mezi vozidly této kategorie je pro zákazníka výjimečnou nabídkou. Účinnost samotných brzd zaručuje dostatečnou rezervu i při jeho odpojení, jak udávají naměřené hodnoty na str. 39. Shrnutí zkušeností s modernizovaným vozem Škoda 120 LS vede k závěru, že jeho největším přínosem je výrazné zlepšení komfortu cestování a celkové bezpečnosti vozidla, jak aktivní, tak pasivní. Nová karosérie nabízí proti řadě Š 100/110 také větší užitnou hodnotu, nehledě k tomu, že je dalším krokem ve zvyšování estetické úrovně našich vozidel. Spolu s úpravou podvozku přispívá svými aerodynamickými vlivy ke zlepšení jízdních i provozních vlastností automobilu, které vytvářejí předpoklady pro sportovní způsob jízdy. Spolehlivý, pružný, výkonný a přitom hospodárný motor stejně dobře vyhoví jak běžnému dennímu provozu, tak sportovním nárokům, s nimiž se zejména u typu LS počítá.

CESTA PO DETAILECH

- Dlouhé stírače předního skla a ještě dva výkonné dvoutryskové elektrické ostřikovače se starají v nepohodě o dobry výhled rozměrným čelním sklem. Levý stírač nechává poněkud velký znečištěný úhel výhledu před řidičem. K bezpečnému přehledu situace přispívá i solidní vnější zpětné zrcátko, které je - stejně jako vnitřní - polarizované, aby příliš neoslňovalo.

- Široké otevření rozměrných dveří umožňuje pohodlný vstup k předním i zadním sedadlům. Dveře mají velmi pevnou aretaci nejen ve zcela otevřené, ale také v polootevřené poloze, což umožňuje vystoupení i v poměrně úzké mezeře mezi vozy nebo v garáži bez rizika ?uknutí hranou dveří. Okna všech dveří jsou spouštěcí a dokonce i v zadních dveřích sklo zajede zcela dolů. Zámky dveří už mají kolíčkové pojistky proti otevření zvenku (měli bychom jezdit vždy s vytaženými pojistkami, aby v případě nehody zajištěné dveře neztěžovaly vyproš?ování posádky), tyto pojistky se však při zatažení za vnitřní kliku samy lehce odjistí a dveře se otevřou. Proto jsou pod západkami zadních dveří bezpečnostní dětské pojistky, které ve spodní poloze (viz detailní obr.) umožňují otevření dveří jen vnější klikou.

- U závodních a sportovních vozů se tomu říká kokpit (z angl. cockpit) - spíš snad podle kabiny pilota než podle kohoutího zápasiště -, střízlivěji pracoviště řidiče. "Pracuje" se tu příjemně. Malý volant padne dobře do ruky. Má objemnější věnec, jehož vnější průměr se zmenšil z 400 na 380 mm a který má opět u vnitřního obvodu prohlubeň pro palce, charakteristickou pro volanty škodovek řady MB. Je svislejší než u vozů Š 100/110, jeho ramena umožňují dobrý výhled na přístroje i kontrolky. Vyosení středu kruhu v základní poloze o 10 mm vzhůru umožňuje pohodlnější nasednuti řidiče a za jízdy poskytuje více prostoru nad koleny. Páčky pod volantem jsou dobře ovladatelné prsty z jeho věnce. Vlevo je přepínač ukazatelů směru, dálkových a potkávacích světel a světelné i akustické houkačky. Vpravo je spínač dvourychlostního motorku stírače; jeho stlačením se uvede v činnost pohotový, velmi účinný a přitom hospodárný ostřikovač čelního skla.

- Přední i zadní sedadla měla na funkčních plochách velmi příjemný prodyšný textilní potah připomínající velur. Měl barvu světlejší kávy a v kombinaci se žlutohnědou koženkou na bocích a zádech sedadel i na výplních dveří znamenitě ladil s pískovou barvou vozu. Na potahové látky sedadel se kladou vysoké nároky nejen z hlediska prodyšnosti, životnosti, barevné stálosti a dobré možnosti čištěni, ale z bezpečnostních důvodů musí byt i samozhášivé. Sedadla jsou znamenitě tvarovaná - zejména přední, která mají také vysoká opěradla a standardní bezpečnostní opěrky hlavy se stejným potahem. Kvalita i prošití potahové látky a řadící páka zkoušeného vozu byly z připravovaného provedení GLS. Přední sedadla se lehce posouvají na kuIičkách a sklon jejich opěradel se snadno mění otáčením černé růžice na vnitřní straně sedadla.

- Na bílém stropě jsou madla s věšáky nad zadními dveřmi, účinné vnitřní svítilny nad předními, a černé sluneční clony, které příjemně ulevují oslněnému zraku.

- Za pravými zadními dveřmi je uzamykatelné víčko nádrže paliva, pod nějž ústí odvzdušňovací otvor nádrže.

- Při zimním provozu se opevní na přívodní trubku k tlumiči sání přídavná hadice, která přivádí do motoru teplý vzduch z prostoru sběrného potrubí výfuku.

- Zkrácená záď poněkud omezila přistup k motoru. Po odstraněna přívodní trubky tlumiče sání je dole za alternátorem vidět přídavný chladič oleje (u vozů LS a GLS).

- Sklopením zadních opěradel, zajištěných západkami, vzniká přístup k příručnímu zavazadlovému prostoru; v něm je vidět krabice s povinnou výbavou náhradních dílů a žárovek, přídavná trubice sání pro zimní provoz a nářadí. Odklopí-li se předem i sedáky, vznikne rozměrný příležitostný zavazadlový prostor, jehož objem značně přesahuje půl kubíku.

- Pod podlahou zavazadlového prostoru za zadními opěradly je na levé straně vozu akumulátor a otvor uprostřed umožňuje přístup ke spouštěči, k seřizování spojky a kontrole a plnění oleje v převodovce.

- Žárovky koncové svítilny na bajonetových objímkách jsou dobře přístupné. Kapota i stěny prostoru motoru jsou polepeny sendvičovou izolační vrstvou s hliníkovou fólií na povrchu, která má především tlumit hluk motoru.

- Víko zavazadlového prostoru má na své vnitřní výztuze bezpečnostní „lámací" prolisy, které zaručují, že při čelním nárazu se kapota zlomí a nepronikne do kabiny, kde by mohla ohrozit posádku. Bariérové zkoušky bezpečnost tohoto řešení jednoznačně prokázaly a ani v praxi nemohou být následky dopravních nehod a kolizí protikladem výsledků zkušebních testů.

- Po odstranění krytu v zavazadlovém prostoru se u modelu LS (a ovšem i u GLS) objeví standardní podtlakový posilovač brzd. Sdružená nádobka na kapalinu pro oba brzdové okruhy a pro spojku je nahoře; při nasazeném krytu vyčnívá otvorem a umožňuje vizuální kontrolu hladiny. Za nádobkou jsou vidět spínací relé.

- Rozměrná polyetylénová nádoba ostřikovače čelního skla je umístěna v prostoru vedle elektromotoru stíračů. Před čelním sklem je vidět i jedna z obou dvoutryskových hlavic ostřikovače.

- Povolí se dva šroubky a sejme se krajní díl mřížky masky, rámující oba světlomety. Další dva šroubky uvolní střední díl masky, zakrývající chladič s příčným průtokem a sešikmenými sběrnými komorami. Pod nárazníkem je spuštěná konzula nesoucí náhradní kolo.

- Povolením tři šroubků a pootočením se celý světlomet uvolní z lůžka a může se vyměnit žárovka. Světlomety se seřizují naklápěním celého lůžka. Halogenové žárovky mají baňky z křemičitého skla, které se nesmí dostat do styku s mastnotou a potem, proto se jich nedotýkáme holou rukou.o oba brzdové okruhy a pro spojku je nahoře; při nasazeném krytu vyčnívá otvorem a umožňuje vizuální kontrolu hladiny. Za nádobkou jsou vidět spínací relé.

Časopis Automobil č. 2/1978

[Editováno 11/19/02 Masinka]

Share this post


Link to post
Share on other sites

BTW: uz jen nadpis me uvedl v hystericky smich :D

pry "vykonna a usporna". Vykonna tam mozna ta zavodni verze, usporna jen kdyz stoji v garazi :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Masinka

jsne ze je vykonna, vzdyt presahuje rychlost 100 km/h pri vynikaji spotrebe 10 l/100km :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Opravdu super. Moej mama ji ma a jezdi s ni ke slepicim a jedno vejce vyjde tak na 30,- Kc. Takze je velice usporna....

No ale pro 47-letou pani je dobra.

Ale kdyz si jednou pujcila mojeho 205 tak byla jak v sedmym (nebo sedmim???) nebi....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Co byste nechtěli, to je poplatné době, a tak se to taky musí brát. V roce 1978 to byl pro leckoho nedostižný sen... (a navíc, dost z vás ještě tehdy ani nebylo na světě :D:D:D )

Pro srovnání, podobný článek mám doma o Peugeotu 309, po jeho uvedení na trh (cca 86-87), a taky se nad ním akorát docela usmívám.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Masinka

Nez 120 tak to uz radsi zigulika nebo Fiata (toho polskyho, ale ne Malucha) meli jsme ho doma a 120 se nechytaly at uz pohodlim nebo motorove, az kdyz prisla 130 tak to uz byla nejaka konkurence. Stejne me nejvic fascinuje ten kufr, uz vidim jak tam rvu svoji 19". :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Masinka: ja tu 19 stezi narvu na zadni sedacky do Fabie a to uz vubec nemluvim o pegyne. Ale asi zrusim zadni sedacky, tak jak to ma Chris. V casti bude muzika a v casti kufr :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Cabrio

Přečetl jsem půlku a nemužu se udržet smichy a toho kdo to psal bych musel chytit pod krkem bezpecná spolehlivá a hlavně těžce nevyspitatelná a brzda provozu buď je to totální šrot nebo to má dědek v duchodu a jede s babičkou na pro jížďku a mimo obec jede max. 60 Km/h a to je pak na střelbu do hlavy.

mašinka:to je článek z jakého humorného časopisu.ja bych to viděl na Hrom.jestli tam je autor dej mu na mě kontakt ja mu to vysvětlím a pokud najdeš něco a favoritech na ty jsem vysazenej ještě víc. :mad:

Share this post


Link to post
Share on other sites

No ja teda nevim panove, ale takhle se vysmivat autu, ze se nestydite. Problem totiz nikdy neni v aute, ale v tom kdo ho ridi. Ale 120 nemuze za to ze v ni jezdej jenom cigosi, stary vikendovy ridici a vozralove. Nahodou nase stara 120LS jezdila i 150km/h kdyz se ji slaplo na krk. Poctive si zrala svejch maximalne 9 litru. (To si i muj Peugeotek obcas prihne vic)

Jak rikam proti Sadinam nic nemam, akorat ty hovada za volantama me obcas pekne SER.. :D :D :D :D

Makovice

Share this post


Link to post
Share on other sites

jo asi tak, ale nejhorsi je, ze i mezi jinyma jsou hovada. Pravda, lepsi auta nez schade 120 a Favo si ty hovada na ty zhovadile hovadiny nemohli vybrat (nebo vysrat??) :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Cabrio

Jo ještě že jezdi těma schadema a Favoritama tam je nic při nárazu nechrání a když přitom nezmrzačej jiny tak a´t v tom jezdí a zmrzačej se sami oni si to aspoň zapamatují pokud nebude pozdě.Ale jestli to takhle pujde dál tak za chvili jich tam moc nebude pokud nebudou přibívat noví.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posledni prispevek je docela starej,ale presto mi to nedalo musim reagovat.Myslel jsem,ze mate vetsi respekt k jinejm autum.Jestli je ten clanek ze 78,tak sedi.Muj deda ji ma jeste dnes a je to zlaty auto.Vim,kam se hrabe na tyhle moderni,ale prece musite uznat,ze ve skodovce by mohli udelat vic,ale soudruzi z vychodu jim proste nedovolili.Prece by nemohli mit objemnejsi motory nez Ziguli,ne?Sam mam 130,ale je to jiny kafe.Celkem sedi,jede,spotreba se da,vypada slusne.Jsem pezotak,ale s klidem v srdci reknu, nova Mazda 6,je nadherna a stary skodovky v te dobe sice nebyly na spici,ale byly to slusny a celkem spolehlivy auta.Koncim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Masinka

Spatne jsi to pochopil, alespon ja nejsem zaujaty vuci jakykoliv znacce, jenom se na jednotlivejch modelech aut snazim videt to, co mi vadi a podle toho taky hodnotim. Ze 120 ma mizerny jizdny a vykonovy vlastnosti se snad prece nebudeme hadat, ne? A to, ze soudruzi v 78 nedovolili vyrabet poradna auta je spis smula nez cokoliv jinyho. kdyz to prevedeme do soucasnosti, tak VW se snazi sec muze aby se stala Skodovka neprodejnou.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Cabrio

Masinka musim s tebou plne souhlasit.Protoze jim klesla prodejnost WV a vzrostla prodejnost Skodovek.KDyz jsem jezdil do nemec tak sami nemci rekli ze si radeji koupi skodovku.Ma lepsi dilenske zpracovani.Technika je WV ale to co daji za WV tak ve skodovce maji mnohem v lepsi vybave. JA nejsem zaujatej ale jen si myslim ze stary 120 schnili na padrt a pouze vypeneny nemaji na dnesnich silnicich co delat.Nejen ze v mnoho pripadech je maji starsi lidi a dost s nima blokujou dopravu ale jsou nebezpecne pro ne samotne. A za druhe kdyz clovek kvuli skodovce(kam) nabori dve auta do mesice tak je pak opravdu nemusi.Jinak jsme ji meli taky a otec ma ted Octavii

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×