Jump to content

Pátrání v zákoně - přední světlomety


Fusion
 Share

Recommended Posts

Někteří tady umí dobře pátrat v těch hrozných paragrafech - hledám zákon nebo zařízení nebo jak se to menuje, o tom co smí nebo nesmí být na předních světlech auta. Tj. třeba mračítka, jestli je tam nějak popsaný co je a není zásah apod.

(kvůli mračítkám to není) :super

Link to comment
Share on other sites

§ 18

Světelná zařízení vozidel

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Na vozidlech kategorie M, N, O, L, T, OT nebo S se mohou užívat jen takové světelné zdroje a zařízení (i co do počtu), která jsou pro daný druh a kategorii vozidla předepsána nebo povolena. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 1, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v příloze č. 2, pro traktory a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3, pojízdné pracovní stroje v příloze č. 4, další zvláštní vozidla v příloze č. 5. Světelná zařízení musí být homologována.

(2) Jiná světelná zařízení, než jsou předepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5, nesmí být na vozidle použita.

(3) Na vozidla je možno dodatečně montovat světelná zařízení k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy (prosvětlené směrové a číselné tabule), sanitních vozidel a vozidel policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem ,,ambulance\" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis ,,STOP\" nebo ,,POLICIE STOP\". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15o směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, (s výjimkou nápisu ,,ambulance\" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů ,,STOP\" a nebo ,,POLICIE STOP\"). Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel apod. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být homologovány podle předpisu EHK č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být homologovány podle předpisu EHK č. 104.

(4) Ustanovení odstavce 3 neplatí pro světelná zařízení vyzařující světlo bílé barvy určená

a)

k osvětlení ložné plochy vozidla,

b)

k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,

c)

na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do souprav,

d)

k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,

e)

hledací světlomet,

f)

pracovní světlomety,

tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Jejich činnost musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.

(5) Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením (pracovní stroje apod.), musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení (obrysová, brzdová a směrová světla), která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.

Link to comment
Share on other sites

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.

(2) Závadou podle odstavce 1 v osvětlení vozidla je vždy,

a)

nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

b)

nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

c)

způsobují-li světlomety oslnění,

d)

jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené,

e)

jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

Link to comment
Share on other sites

tady bych řekl, že to hraje velice ve prospěch světlometů s čočkami..tam je činná plocha minimální, v podstatě větší část světlometu klidně můžete zalepit páskou (záleží na typu auta)..zářný příklad je třeba alfa gtv - vypadá, jako by měla dva páry čočkových světlometů, ale přitom se jedná vždy o jeden světlomet překrytý kapotou se dvěma výřezy (čili je vidět jen činná plocha svetlometu)

Link to comment
Share on other sites

Řek bych, že činná plocha je to co jde za normálních okolností vidět, tak jak to udělal výrobce. Můžeš mít světlomet třeba 20x20 cenťáků a uprostřed jednu diodu. Ale činná plocha je celej 20x20 čísel velkej světlomet.

Toť můj (možná špatnej) názor :)

Link to comment
Share on other sites

Fusion: tak napiš rovnou, co máš se svými světly za lubem. (když to nejsou mračítka)

Mildík: nikdo opruzovat nebude, když je budeš mít umístěná tam kde mají být, když budou fungovat tak jak mají fungovat a když budou homologovaná.

Link to comment
Share on other sites

Fusion, máš namysli vyhlášku federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu na pozemních komunikací č. 41/1984 Sb. ? A nebo zák.číslo 341/2002 Sb. . Tam si vybereš, co konkrétně potřebuješ vědět. Snad je to ono, co si měl namysli. Jinak co se týká ,,slavných\" mračítek, tak doporučuji nedávat !!!

[upravil dne 8/8/09 OK406]

Link to comment
Share on other sites

Původně zaslal: Mildík

Díky všem, ty světla se mi snad podaří namontit dle vyhlášky. Je dobře, že je tu dost schopných lidiček. :papa

U tvé 807 nevidím sebemenčí problém ohledně denních světel!! Lze je dát a bylo to zde i na fóru do těch úzských světel a nebo jak jsou ventilátory. Vše dodržíš v pohodě!

Link to comment
Share on other sites

Původně zaslal: Tommy306

tady bych řekl, že to hraje velice ve prospěch světlometů s čočkami..tam je činná plocha minimální, v podstatě větší část světlometu klidně můžete zalepit páskou (záleží na typu auta)..zářný příklad je třeba alfa gtv - vypadá, jako by měla dva páry čočkových světlometů, ale přitom se jedná vždy o jeden světlomet překrytý kapotou se dvěma výřezy (čili je vidět jen činná plocha svetlometu)

Nojo, ale nezaměňovat dodělávaná různá mračítka, masky světel ala koktávkáři a světlomety vyráběná pro určitý model vozu, kde je to dáno konstrukcí dalších dílů a vozidlo schváleno pro provoz i jako celek. Nepatrně jiná sutuace nastává u dílů a doplňků vyráběných, nebo aspoň schválených výrobcem vozidla, případně samotného světlometu. Tam je homologace vcelku zaručena. Ovšem i u druhovýroby bychom se snad mohli setkat s homologovanými podobnými doplňky. Je ovšem nutno brát v potaz to, že budou určena vždy pro jeden konkrétní druh a model auta/světlometu. Nějaké UNI budou holým nesmyslem.

[upravil dne 7.8.2009 Edison]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...