Sign in to follow this  
Followers 0
Go-Zila-Go

SLOVENSKO-Emisie

8 posts in this topic

Ako to je na slovensku z zelenou znamkou / emisie / hladal som o tom nejaky članok a nič . Bud som špatne hladal alebo to nevyem. Tak čo pomožete :myslim

Share this post


Link to post
Share on other sites

neviem ci sa to este dava.jeden cas sa mi zda, ze sa od toho upustilo, pretoze sa emisna robila pri stk a mas za to cervenu znamku.zelenu mi nedavali.teraz sa mozno nieco zmenilo ale neviem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ano zmenilo sa to... a na emisnu musia ist aj auta s riadenym katalizatorom.... je to v niektorom novelizovanom zakone... ale nemam to teraz pri sebe.. skusim najst doma...

Share this post


Link to post
Share on other sites

co TUNA ?

Podľa ustanovenia § 67 ods. 1 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 578/2006 Z. z.“) emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo:

a) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

b) kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

c) kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

d) kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

e) kategórie T v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

f) kategórie M. N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

g) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom a potom v jednoročných lehotách.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja a vozidlo kategórie L.

Emisná kontrola sa vykonáva v súlade so smernicou Rady 96/96/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Z toho vyplýva, že všetky členské štáty EU sa musia riadiť uvedenou smernicou a zároveň museli k tomu prispôsobiť legislatívu.

Podľa § 69 ods. 3 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. ak je vozidlo pri emisnej kontrole hodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje. Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Z uvedeného vyplýva, že po neúspešnej emisnej kontrole držiteľ vozidla musí odstrániť zistené nedostatky a potom musí absolvovať opakovanú emisnú kontrolu. V prípade neúspešnej opakovanej emisnej kontroly, je ju možné vykonať aj viackrát.

Emisné kontroly vykonávajú pracoviská emisných kontrol, ktoré sú lokalizované najmä v značkových i neznačkových autoservisoch, v staniciach technických kontrol, ale aj v opravárenských strediskách SAD, dopravných závodoch, v stredných i vysokých školách a v automobilových opravovniach MV SR. Zoznam pracovísk emisných kontrol je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.telecom.gov.sk, alebo na stránke poverenej technickej služby www.seka.sk.

Podľa § 104 ods. 4 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote:

a) od 01.04.2007 do 30.06.2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31.12.1993,

b) od 01.07.2007 do 31.12.2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 01.01.1994 do 31.12.1999.

Ďalej podľa § 104 ods. 5 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktorého lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej uplynie do 30.06.2008, podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote od 01.01.2008 do 30.06.2008; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 01.01.2000.

Zároveň sa emisnej kontrole začnú podrobovať aj vozidlá kategórie T. Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie T počnúc 01.01.2008.

[upravil dne 16/8/07 Ferry]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.