Jump to content
Sign in to follow this  
Go-Zila-Go

SLOVENSKO-Emisie

Recommended Posts

neviem ci sa to este dava.jeden cas sa mi zda, ze sa od toho upustilo, pretoze sa emisna robila pri stk a mas za to cervenu znamku.zelenu mi nedavali.teraz sa mozno nieco zmenilo ale neviem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ano zmenilo sa to... a na emisnu musia ist aj auta s riadenym katalizatorom.... je to v niektorom novelizovanom zakone... ale nemam to teraz pri sebe.. skusim najst doma...

Share this post


Link to post
Share on other sites

co TUNA ?

Podľa ustanovenia § 67 ods. 1 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 578/2006 Z. z.“) emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo:

a) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

b) kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

c) kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

d) kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

e) kategórie T v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

f) kategórie M. N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

g) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom a potom v jednoročných lehotách.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja a vozidlo kategórie L.

Emisná kontrola sa vykonáva v súlade so smernicou Rady 96/96/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Z toho vyplýva, že všetky členské štáty EU sa musia riadiť uvedenou smernicou a zároveň museli k tomu prispôsobiť legislatívu.

Podľa § 69 ods. 3 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. ak je vozidlo pri emisnej kontrole hodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje. Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

Z uvedeného vyplýva, že po neúspešnej emisnej kontrole držiteľ vozidla musí odstrániť zistené nedostatky a potom musí absolvovať opakovanú emisnú kontrolu. V prípade neúspešnej opakovanej emisnej kontroly, je ju možné vykonať aj viackrát.

Emisné kontroly vykonávajú pracoviská emisných kontrol, ktoré sú lokalizované najmä v značkových i neznačkových autoservisoch, v staniciach technických kontrol, ale aj v opravárenských strediskách SAD, dopravných závodoch, v stredných i vysokých školách a v automobilových opravovniach MV SR. Zoznam pracovísk emisných kontrol je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.telecom.gov.sk, alebo na stránke poverenej technickej služby www.seka.sk.

Podľa § 104 ods. 4 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote:

a) od 01.04.2007 do 30.06.2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31.12.1993,

b) od 01.07.2007 do 31.12.2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 01.01.1994 do 31.12.1999.

Ďalej podľa § 104 ods. 5 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktorého lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej uplynie do 30.06.2008, podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote od 01.01.2008 do 30.06.2008; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 01.01.2000.

Zároveň sa emisnej kontrole začnú podrobovať aj vozidlá kategórie T. Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie T počnúc 01.01.2008.

[upravil dne 16/8/07 Ferry]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×