Jump to content
Sign in to follow this  
Guest MMMMM

Živnost na opravu a instalaci HW v PC

Recommended Posts

Guest MMMMM   
Guest MMMMM

Dnes mi říkal kamarád, že při oprava HW, instalace HW atd. už není vázaná živnost a nemusí mít zkušky od ITI třídu 8. Je to prý řemeslná živnost. Já jsem na opravu HW musel mít zkoušky, protože to byla vázaná živnost. Nevíte o této změně?

Našel jsem pouze toto:

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ

- Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

- Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

1. U těchto živností je nutno prokázat vzdělání v oboru elektro a předepsanou praxi (vyučený 3 roky, s maturitou 2 roky, VŠ 1 rok)

2. Doložení kvalifikací podle vyhl. č. 50/1978 Sb. není předepsáno (nevím co myslí tím že to není předepsáno !!!)

3. Pokud vyrábíte, je nutno dodržovat povinnosti výrobce podle zákona 22/1997 Sb.

Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Výroba, opravy, instalace, oživování, zapojování a zkoušení nevyhrazených elektrických strojů, přístrojů a elektrické výzbroje, zejména

elektromotorů, transformátorů, regulátorů, vypínačů, usměrňovačů, elektrických zdrojů světla, akumulátorů a baterií, přičemž jde o zařízení

pracující na střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V. Výroba a opravy elektrických spotřebičů pro domácnost.

Výroba a opravy elektrických částí kolejových vozidel a trolejbusů, elektrických zdrojů tepla, elektrických silnoproudých regulačních, kontrolních

a ovládacích přístrojů a spotřebičů. Provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů.

V rámci živnosti lze dále provádět opravy a výrobu elektrických přístrojů provozovaných na střídavém napětí nižším než 50 V nebo stejnosměrném

napětí nižším než 75 V. Opravy, úpravy a výměny elektrických skupin a podskupin silničních motorových vozidel a pracovních strojů, které nejsou

připojeny k síti nízkého napětí.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×