Jump to content
Sign in to follow this  
Béďa

Skupina PSA realizovala v roce 2019 rekordní zisk

Recommended Posts

Skupina PSA realizovala v roce 2019 rekordní zisk

 

  • 1% nárůst obratu skupiny na 74,7 miliard €
  • 8,5% běžná provozní marže[1] skupiny, tj. 6,3 miliard €
  • 8,5% běžná provozní marže Automobilové divize[2], tj. růst o 0,9 procentního bodu na 5 miliard €
  • Rekordní čistý zisk skupiny ve výši 3,2 miliard €
  • 3,3 miliard € free cash flow pro Automobilovou divizi
  • Splněn cíl plánu PACE!, tj. běžná provozní marže 6,5 % pro Opel Vauxhall
 

[1] Hospodářský výsledek z provozní činnosti vůči obratu

[2] Automobilová divize (PCDOV)

Carlos Tavares, předseda představenstva skupiny PSA prohlásil: Naše kompetentní a odhodlané týmy v roce 2019 opět dosáhly rekordních výsledků, a to i díky naší flexibilitě a společensky odpovědnému přístupu orientovanému na zákazníka. Jsme připraveni na přechod na nové zdroje energií a všechny týmy se zaměřují na poskytování čisté, bezpečné a dostupné mobility našim zákazníkům. Našimi přednostmi jsou náš osvědčený obchodní model a bojový duch a velmi se těšíme na vstup do nové éry s projektem fúze s FCA."

O výplatě dividendy ve výši 1,23 € na akcii[1] se bude hlasovat na příští valné hromadě.

Obrat skupiny dosáhl v roce 2019 celkem 74 731 mil. €, což představuje růst o 1 % oproti roku 2018. Obrat Automobilové divize dosáhl 58 943 mil. €, tj. +0,7 % oproti roku 2018. K tomuto růstu došlo zejména díky lepšímu sortimentnímu složení nabídky (+4,3 %) a cenám (+1,2 %), které kompenzovaly pokles prodeje partnerům (-1,7 %), negativní dopad směnných kurzů (-0,5 %), objemů, skladba trhů (-2,4 %) a jiných vlivů.

Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti[2] činil 6 324 mil. €, což představuje nárůst o +11,2 %. Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti Automobilové divize se zvýšil o +12,8 % na 5 037 mil. €. Této vysoké úrovně ziskovosti +8,5 % bylo dosaženo navzdory negativnímu dopadu směnných kurzů a nárůstu cen surovin, příznivě ji naopak ovlivnily sortimentní složení nabídky a další pokles nákladů.

Běžná provozní marže skupiny dosáhla 8,5 %, tj. růst +0,8 procentního bodu oproti roku 2018.

Jednorázové provozní výnosy a náklady činily -1 656 mil. €, zatímco v roce 2018 to bylo -1 289 mil. €.

Finanční výsledek skupiny dosáhl -344 mil. € oproti -446 mil. € v roce 2018.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny vzrostl oproti roku 2018 o 289 mil. € a dosáhl 3 584 mil. €. Čistý zisk pro skupinu činil 3 201 mil. €, což je nárůst o 374 mil. € ve srovnání s rokem 2018.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti banky Banque PSA Finance činil 1 012 mil. €[3], tj. nárůst o + 7,8 %. Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia dosáhl 1 227 mil. €, což představuje pokles o 2,9 %.

Free Cash Flow z výrobní a obchodní činnosti dosáhl 2 745 mil. € z toho 3 265 mil. € pro Automobilovou divizi.

Skladové zásoby včetně nezávislé sítě a dovozců[4] činí k 31. prosinci 2019 celkem 606 000 vozů, tj. pokles o 74 000 oproti konci roku 2018.

Čistá finanční pozice průmyslových a obchodních aktivit představuje k 31. prosinci 2019 celkem 7 914 mil. €, a to po přepracování dle normy IFRS 16 a po akvizici společnosti Clarion společností Faurecia a včetně dluhu vztahujícího se k závazku odkoupit zpět akcie DFG.

O výplatě dividendy ve výši 1,23 € na akcii[5] se bude hlasovat na příští valné hromadě. Datum odpočtu dividend má být 21. května 2020 a datum výplaty 25. května 2020.

Vyhlídky trhu: V roce 2020 skupina očekává pokles automobilového trhu v Evropě o 3 %, v Rusku o 2 % a v Latinské Americe stabilitu.

Operativní cíl: Skupina PSA si stanovila cíl dosáhnout v období 2019–2021 běžné průměrnou provozní marže[6] Automobilové divize vyšší než 4,5 %.

Odkaz na prezentaci výsledků za rok 2019.

Finanční kalendář

21. dubna 2020           obrat za 1. čtvrtletí 2020

14. května 2020           valná hromada akcionářů

28. července 2020       pololetní výsledky 2020

28. října 2020              obrat za 3. čtvrtletí 2020

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny PSA Peugeot Citroën k 31. prosinci 2019 schválilo 25. února 2020 představenstvo a 25. února 2020 ji překontrolovala dozorčí rada. Auditoři skupiny provedli přezkum závěrky a auditorskou zprávu o konsolidované účetní závěrce připravují. Zpráva o ročních výsledcích a prezentace výsledků rok 2019 jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny (www.groupe-psa.com) v sekci „Analytici a investoři“.

 

[1] Dividenda na akcii vypočtená na základě celkového počtu vydaných akcií společnosti upraveného o počet vlastních přímo držených akcií k 25. únoru 2020. Konečná dividenda na akcii bude záviset na vlastních akciích k datu odpočtu dividendy a akciích, které by mohly být před tímto datem vytvořeny nebo zrušeny.

[2] Hospodářský výsledek z provozní činnosti vyjímá z provozních výsledků určité úpravy zahrnující náklady na restrukturalizaci, snížení hodnoty penězotvorné jednotky a další provozní výsledky, které jsou považovány za vzácné, jednorázové nebo málo frekventované události.

[3] 100 % výsledku Banque PSA Finance. V účtech PSA Peugeot Citroën byly oba společné podniky konsolidovány ekvivalenční metodou

[4] Včetně dovozců Peugeot mimo Evropu

[5] Dividenda na akcii vypočtená na základě celkového počtu vydaných akcií společnosti upraveného o počet vlastních přímo držených akcií k 25. únoru 2020. Konečná dividenda na akcii bude záviset na vlastních akciích k datu odpočtu dividendy a akciích, které by mohly být před tímto datem vytvořeny nebo zrušeny.

[6] Hospodářský výsledek z provozní činnosti vůči obratu Automobilové divize (PCDOV)

IMAGE CP FY2019.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...