test
Sign in to follow this  
Followers 0

1. Členská schůze Občanského sdružení Amis de lion


Supetr
 • Čas konání – 13.8.2002 v 21:00

  Místo konání – Chat na stránkách Peugeot clubu www.peugeot-club.com

  Počet účastníků – minimum 8 osob, maximum 12 osob

  Projednávané body:

  – doplnění, připomínky a schválení stanov sdružení:

  – volba Výkonného výboru dle navrhnutých kandidátů

  – volba Revizní komise dle navrhnutých kandidátů

  – stanovení výše členských příspěvků na rok 2003

  – hospodaření sdružení

  – členské karty a zvýhodnění členů sdružení

  ad1) doplnění, připomínky a schválení stanov sdružení:

  - ke stanovám sdružení neměl nikdo z přítomných žádné připomínky ani doplnění, proto byl tento dokument jednomyslně schválen a je nyní platnými stanovami sdružení.

  ad2) volba Výkonného výboru dle navrhnutých kandidátů:

  - do Výkonného výboru byli zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů při volbách uskutečněných na stránkách sdružení www.peugeot-club.com, jsou to:

  - Ondra Malý

  - Michal Oberstein

  - Tomáš Tureček

  - Tomáš Urbánek

  - Honza Vošta

  - členové zvolení do Výkonného výboru jsou povini si mezi sebou zvolit svého prezidenta, tajemníka a pokladníka.

  ad3) volba Revizní komise dle navrhnutých kandidátů:

  - do revizní komise byli zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, s vyloučením kandidátů, kteří byli již zvoleni do Výkonného výboru a to z krytí zájmů. Zvolení kandidáti jsou:

  - Jiří Aulický

  - Jiří Ruta

  - Marek Pařil

  členové zvolení do revizní komise jsou povini si mezi sebou zvolit svého předsedu. Valná hromada však doporučuje, aby se touto osobou stal Jiří Aulický a to vzhledem k nejvyššímu počtu získaných hlasů.

  ad4) stanovení výše členských příspěvků na rok 2003:

  - návrh, aby na rok 2003 zůstaly členské poplatky nulové, byl jednomyslně schválen

  ad5) hospodaření sdružení:

  - valnou hromadou bylo schváleno, aby se hospodařením sdružení zabývalo až na nadcházejícím srazu 20.-22.9.2002 ve Fulneku

  ad6) členské karty a zvýhodnění členů sdružení:

  - vedla se dlouhá diskuse, zda členské karty mají obsahovat i VIN automobilu člena sdružení. I přes upozornění, že někteří poskytovatelé slev VIN automobilu vyžadují, se nakonec se valná hromada dohodla na tom, že členská karta bude obsahovat jméno a příjmení, ID člena a SPZ automobilu, čestní členové poslední údaj samozřejmě poskytovat nemusí J.

Sign in to follow this  
Followers 0


User Feedback


There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

články

články

články