Přejít na obsah
test

1. Sraz Peugeot-clubu v kempu Řásná u Telče (1. část)


Supetr
 • Jakjistě všichni víte, 1. sraz Peugeot-clubu se konal 12.-14. 7. 2002 na krásně zelenélouce v kempu Řásná, 8 km od malebného městečka Telč. Tento článek bude rozdělenna 2. části. (Rozdělil jsem to hlavně kvůli modemákům, ať neproklínají našestránky dlouhým načítáním) :o)

  V tétoprvní části, popíšu čtvrtek (který není sice ještě o srazu, ale za zmínkuurčitě stojí) a potom pátek – 1. den našeho srazu.

  Ještěna úvod samozřejmě musíme všichni poděkovat hlavně Mašince za perfektnízorganizování a zajištění kupy jídla a pití. Počasí k nám bylo celkemshovívavé, až na pár kapek, které kabria překvapily, si myslím, že počasí byloideální.

  Čtvrtek

  Srazsice začíná až v pátek, ale já, Modena a Voštík se vydáváme z Nového Jičína aRožnova do Telče už ve čtvrtek okolo 16.00. Důvod je jednoznačný, pomoci Mašince sautem a zajištěním srazu.

  Kdyžjsme večer dojeli seznámil nás Tomáš s programem na další den a potom ukázalVoštíkovi, kde je problém na jeho 405-ce (Pepčovi). Na výměnu jedné umělohmotnénádržky na brzdovou kapalinu je třeba speciální pětihran, který Tomášsamozřejmě neměl. No Voštík chvíli hloubal, dumal a přemýšlel (div se mu z hlavynekouřilo), až nakonec vytáhl starý šroubovák bez rukojeti a velký pilník a začalpilovat. Jestliže si Voštík před měsícem stěžoval, že pořád jen brousí akytuje, tak teď si mohl stěžovat dvojnásob, protože teď jen piloval a piloval.Občas jsme si z něj dělali srandu, jestli nechce půjčit pilníček na nehty nakonečné dopilování, aby to přesně sedělo. Voštík se ale nedal a po hodiněúmorného pilování a testování se stal zázrak. Z druhého konce šroubováku se stalpětihran, kterým jsme povolili první dva horní šroubky. Šroubky byly venku, alenastal problém s posledním třetím šroubkem, který byl pro jistotu dostatečněschovaný před našimi zraky. Navíc se blížila devátá hodina a začalo se pomalu,ale jistě stmívat. Mašinka už dávno rezignoval, že na sraz už svým Pažoutkemnepojede, protože bez brzd to nějak nechtěl riskovat :o)

  Tak jsmese s Voštíkem ještě trochu popichovali, ale usilovně jsme přemýšleli jak na tenposlední šroubek. I tu Voštík přinesl svou dýku a velké kladivo. Řekl Mašince aťse otočí a bez varování udeřil do plechu, který nám bránil dostat se ke šroubku.Plech povolil a Voštík tam udělal velice “elegantní” otvor na ním vyrobenýpětihran. I poslední šroubek byl vyšroubován a vadná nádržka byla odstraněna.Blížila se desátá hodina a už zbývalo nasadil, zašroubovat a připojit novounádržku, o které jsme nevěděli jestli bude fungovat. No měli jste vidět Mašinku,tak beznadějného člověka už jsem dlouho neviděl :o) Furt nám nechtěl věřit, žeto bude fungovat. Po malém boji s nádržkou se Voštíkovi podařilo ji připasovat anapojit. Mašinka, celý nervózní, usedl do auta a nastartoval. Čerpadlo se rozběhlo aMašinka si málem udělal ze svého auta kabrio, když vyskočil radostí, že mu autofunguje. Následovala zkušební jízda, která prokázala funkčnost brzd. Tak jsmevšichni šťastně ulehali do pelechů, abychom nasbírali potřebné síly na pátek….

  Pátek

  V pátekráno, když jsem se probudil, byli už Honza s Tomášem pryč. Od Martiny jsem sedozvěděl, že jeli pro dřevo, ať máme čím topit a nad čím opéci sobotníprasátko. Když přijeli s traktorem, tak jsme naložili lavice, stoly a hlavní stan avydali se z Telče do kempu. Zde jsme všechno složili a vydali se po přilehlýchdědinách vyzvedávat jídlo (prasátko, špekáčky, atd...) a piti (pivo, limo,atd…). Mezitím děvčata (Martina a Monika) naložily kuřata. (To proto Vám takchutnala. Mašinka na tom měl zásluhu při grilování, ale okořenění je zásluhaděvčat :o) ).Popisovat kde jsme všude byli je zbytečné, takže jen snad to, že večtyři odpoledne jsme měli už vše dovezené a začalo se se stavěním hlavníhostanu.

  Hlavní stan jsme si vzali nastarost já a Voštík. A to byla naše první chyba :o) Rozbalit celtu a natáhnout ji,to zas až takový problém nebyl. Na problém jsme narazili hned v zápětí, když jsmezjistili, že stan se skládá ze dvou půlek a nikde žádný návod jak je dátdohromady. No…. na to aby člověk vystudoval nějakou vysokou. Prostě bylo tosložité jak autobus :o) Po 10-ti minutách se nám aspoň podařilo určit, kterástrana celty je vnitřní a která venkovní. Tak rafinovaně to bylo udělané, že tomálem nešlo poznat. Ale zpět ke spojení těch dvou půlek. Byly tam nějaké provázkya špagáty, ale ani metoda ”pokus – omyl”nevycházela. Nezbylo teda než že počkáme na Mašinku, který byl jistě instruován ostavění takového velkého stanu. Bohužel to byla naše druhá chyba. Mašinka nicnevěděl :o) No nezbývalo nám teda než se obrátit na hlavního statika (Martinu), abyna to hodila ženskou logiku a světe div se, ono to bylo správně!!! :o))) Stan bylspojen a teď už přišla na řadu jen hrubá mužská síla aby pomalu začala stanzvedat na jednotlivé nohy. Musím říci, že boj to byl usilovný, ale nakonec jsme nadstanem zvítězili mužskou silou a ženskou rafinovaností :o)

  Takže stan bychom už měli.Teď už zbývaly jen nějaké drobnosti, jako zapojit centrálu, ledničku a roznéstlavice, ať máme kde sedět. Mezitím už se samozřejmě začali sjíždět prvníčlenové. Někteří přicházeli nesměli: ”Tak my jsme přijeli na ten sraz”,že jo Kájo s 306Cabriem :o) PS: Pozdravuj Sylvinku. Někteří přijeli a když nikohona louce kromě lavic neviděli, tak raději zase odjeli. Naštěstí se podívali jen pookolí, a když viděli že stan už stojí a nebudou muset zvedat tu tíhu, tak sevrátili, že jo Marku206 :o))) PS: Pozdravuj Kačenku. Samozřejmě se pomalu ale jistězačali sjíždět další lidi a louka se postupně začalazaplňovat. Tento den nakonec přijelo 13 krásných Peugeotů a ještě více úžasnýchlidí. Jelikož jsme se viděli poprvé v životě, tak jsme se začali pomalu seznamovata povídat si o naších autíčkách (o čem jiném taky, že jo ?) :o) Jedli se chipsy atyčinky a pilo se prozatím jen nealko, protože se všichni těšili na nočníorientační závod, který Tomáš bravurně vymyslel a naplánoval. Původní start mělbýt ve 21.00, ale jelikož ještě nebyla dostatečná tma a navíc jsme čekali jestliještě nějací opozdilci nepřijedou, odložili jsme start na pozdější hodinu.

  Startbyl nakonec přesunut na 22.00 přesně. Startovalo se z parkoviště u vjezdu do kempu,kde byl zároveň cíl. Auta doslala pořadí, ve kterém pojedou a také orientačnímapku, kde byla zaznamenána trasa a 10 orientačních otázek, na které bylo třebaodpovědět. Auta vyrážela v intervalu 3 minut, což jak jsem zjistil bylodostačující, protože jsem během závodu potkal pouze 2 auta. (Takže bud bloudiliostatní, nebo jsem bloudil já) :o) Podle Tomáše byla trať dlouhá 42 km a dala seprojet za 30 minut. (Mezi námi ty kilometry bych věřil, já najel 44, ale ten čas ???Tome ty jsi snad měl místy zapnuté NOS a přes železniční přejezdy jsi lítal,jinak nevím jak jsi se k tomu času dostal) :o) Vždyť JR to měl za 48:15 a to podlemě místy taky pěkně valil. (no, a dole v reakcích už teď vidím jak JR píše, žejel pomalu) :o)

  Ještěpřed závodem nás Tomáš upozorňoval na jeleny, laně a železniční přejezdy. (Tomezapomněl jsi na zajíce, jeden mě pěknou chvíli zdržoval kličkováním přes cestu):o) Železniční přejezdy byly skutečně lahůdkou, protože na nich se muselo opravdujet za jedna a pěkně pomalu, aby si člověk nezničil nápravu. Jinak nakonec všichnidojeli do cíle živí a zdraví. Nikdo naštěstí nezabloudil, takže se nemuselo jetdruhé kolo, ve kterém bychom hledali zabloudilce. Všechno dopadlo super, až na jednohočlena, který měl to štěstí a dal si rande se srnkou, která se rozhodla lehce muškrábnout v zadu lak. (Škoda, že ti utekla mohli jsme mít ještě srnčí) :o)

  Teď tunapíšu otázky se správnými odpověďmi a výsledkovou tabulku (s tímto nemám nicspolečného, jak mi ji Mašinka poslal tak zveřejňuji):

  1. Jak se přesně jmenuje Autobusová zastávka u obce Řídelov?

   Řídelov rozcestí

  2. V kterém roce byl otevřený kulturní dům v Doupí?

   1948

  3. Kolik vodních nádrží je v Sedlejově?

   2 (jako správnou odpověď jsem považoval i 3)

  4. Které benzínka má v Telči nejdražší Natural 95?

   Benzina

  5. Jaké číslo popisné má jednota v Kostelní Myslové?

   39

  6. Jaké je telefonní číslo budky v Zadním Vydří?

   066/7223425

  7. Jakou má otvírací dobu v sobotu smíšené zboží v Mysleticích?

   16:00 - 18:00

  8. Který úřad je v obci Olší vedle autobusové zastávky?

   Obecní úřad

  9. Jaké pivo čepují v Mrákotíně v restauraci "Na kovárně"?

   Gambrinus

  10. Jak daleko je ze lhotky zřícenina hradu Sternberg?

   1 km

  Výslednálistina :

  pozice

  Jméno

  čas

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  Jirka Ruta, Honza Vošta

  0:48:15

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  2

  Marek Pařil, Katka Nováková

  0:55:10

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  3

  Tomáš Tureček, Monika Cochlarová

  0:57:40

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  4

  Šimkovi

  0:57:45

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  5

  Tomáš Fišera a kolektiv

  1:22:35

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  6

  Šaškovi

  1:27:30

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  7

  Vycpálkovi

  1:30:40

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  8

  Malí

  0:57:45

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  9

  Netuka

  1:13:05

  x

  x

  x

  x

  x

  o

  x

  x

  x

  x

  10

  Světnička

  1:17:35

  o

  x

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  11

  Baránek Michal

  1:00:10

  o

  o

  o

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  o

  Pozn:x – správná odpověď, o – špatná odpověď

  No a povyhlášení výsledků se začalo točit pivo a opékat špekáčky a zábava se rozjelado plného proudu. Ti co vytrvali, šli spát až když se začalo znovu rozednívat, žejo Voštíku :o))

  Ti cošli spát dříve, věděli, že v sobotu je čeká namáhavý den a proto šli posbíratsíly. Také cesta, kterou museli někteří absolvovat do Řásné nebyla nejkratší...

  A zde toukončím a další den bude v další reportáži...Zpětná vazba uživatelů


Neexistují žádné komentářePokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

články

články

články

×