Jump to content
test
Sign in to follow this  

Změny v našem občanském sdružení - DŮLEŽITÉ!!


Supetr
 • aktual.gif

  A K T U A L I Z O V Á N O !!!

  Dne 2.1.2003 jsem ze své funkce svolal schůzi vedení a revizní komise a to na 3.1.2003 na 19:00 na našem chatu. Tímto se omlouvám všem kteří s tím měli nějaké problémy. Uvědomuji si, že to bylo svoláno narychlo (byl jsem také proto kritizován), ale bylo to velmi potřeba, protože se nahromadilo veliké množství problému, které bylo nutno okamžitě řešit.

  Za vedení sdružení se zúčastnili: Honza Vošta (Voštík), Ondra Malý (Alfons), Tomáš Urbánek (Masinka), Tomáš Tureček (Master Tom) a Michal Obrestein, který přišel, i když o chvíli později, ačkoliv byl schválen nemocí

  Za revizní komisi se zúčastnil: Jiří Aulický (Aulo), dále se omluvil Jiří Ruta (JR), se kterým jsem všechny body programu probral ještě před schůzí osobně. A ještě nám zbývá Marek Pařil, který se bez omluvy nedostavil.

  Tak začneme od začátku.

  1) Z funkce pokladník byl odvolán Tomáš Tureček (Master_Tom) a to z důvodu nevysvětlitelných převodů.

  2) Na funkci pokladníka byl navržen Ondra Malý, který byl posléze schválen 4mi hlasy.

  3) Aulo podal návrh na odvolání Marka Pařila z revizní komise. Odůvodnil to tím, žeMarek nereagoval na žádný e-mail, který mu Aulo posílal, čili se nevyjádřil k žádné aktivitě revizní komise. Po následném hlasování byl Marek odvolán 4mi hlasy. Dále revizní komise podala návrh na nového člena revizní komise a to Jana Dohnala (Makovice - ID 249), o jeho zvoleni nebo zvolení jiného člena můžete rozhodnout níže.

  4) Revizní komise rozhodla, že Master_Tom musí vrátit 4550, protože Tomáš nemůže doložit, že byly na sraz doopravdy použity. Tomáš s tím nesouhlasil, proto se sejdou ve čtvrtek a danou záležitost důkladně proberou ještě jednou.

  5) Vzhledem k pozdržení předložení účtenek ze druhého srazu a následnému divadlu okolo toho, jsem byl nucen navrhnout následující opatření:

  Pokud chci proplatit nějakou účtenku nebo fakturu, tak ji musím poslat do 14 dnů (datum splatnosti) do rukou revizní komise, nejlépe Aulovi (předseda), pokud předseda nebude k zastižení je nutno se obrátit na kteréhokoliv ze zbývajících dvou členů revizní komise. Když tuto podmínku nesplní má revizní komise plné právo, již bez dalšího odůvodnění, ODMÍTNOUT. Po obdržení účtenky (faktury) má revizní komise 14 dní na přezkoumání pravosti a na rozhodnutí o platbě. Pokud se revizní komise ve lhůtě 14-ti dnů rozhodne negativně, má žadatel právo se odvolat k prezidentovi vedení, který musí do 7-mi dnů svolat schůzi vedení, revizní komise a žadatele. Na této schůzce musí revizní komise obhájit důvod zamítnutí platby žadateli. Pokud se do 14 dní komise nerozhodne, provede pokladník platbu na účet žadatele. Ten má po obdržení částky je povinen do sedmi dnů zaslat účtenku našemu účetnímu (tím je dnes Voštík).

  Jedná se o změnu ve stanovách, proto o ní musíte hlasovat. viz. níže.

  6) Dále bylo rozhodnuto, že s účtem sdružení budou moci manipulovat 2 osoby z vedení, tedy pokladník a jedna osoba pro tento účel zvolená. Nyní jsme jednohlasně zvolili Michala Obersteina.

  A nyní přejdeme k hlasování:

   

  Výsledky hlasování pro změnu stanov

  39 pro ANO - 0 pro NE.

  Výsledek: 39 členů je pro změnu stanov, stanovy tedy budou změněny.

  Seznam zvolených do výboru

  Jan Dohnal (id 249)33 Zdeněk Matěj (id 406)1 Richard Dvořák (id 318)1 Vlastimil Kubovec (id 234)1 Radek Vycpálek (id 47)1

  Výsledek: Jan Dohnal byl 33 hlasy zvolen jako člen revizní komise.

  Některé kroky zde uskutečněné mi jsou velice líto (i když se to tak nezdá), ale nedá se nic dělat, už jsme od srpna "oficiálně" tak se taky podle toho musíme všichni chovat a respektovat to.

  Díky za pozornost a za odevzdání vašich hlasů.

Sign in to follow this  


User Feedback


There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

články

články

články

×