Jump to content
test
Sign in to follow this  

Nové stanovy + účetní uzávěrka - hlasování 2008


Supetr
 • Před týdnem jsme hlasovali o nových stanovách klubu a účetní uzávěrce za rok 2007

  Konstatuji tedy, že ystanovy i účetní uzávěrka byly členskou schůzí jednomyslně schváleny s výsledkem

  Stanovy - 121 hlasů pro, 0 proti

  Účetní uzávěrka 114 hlasů pro, 0 proti

  Tím tedy byla splněna podmínka účasti 20% řádných členů a hlasování mohu s klidným svědomím prohlásit za platné.

  Bohužel jsme některé hlasy museli vyřadit pro nedodržení podmínek hlasování (neuvedení ID, nicku apod.)

  Prosím, abyste si před nejdůležitějším hlasováním - volby nového vedení klubu (které nás čeká koncem června) důkladně prostudovali, jaké údaje musí obsahovat kandidátka a jaké náležitosti musí obsahovat Váš hlas, aby byl platný !!!!

  Kandidátky do vedení klubu je možno podávat již nyní, nejpozději však 15. 6. 2008 ve 24.00

Sign in to follow this  


User Feedback


There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

články

články

články

×