Jump to content
test
Sign in to follow this  

Informace o platbě za členství pro rok 2009


Supetr
 • Vážení členové,

  Blíží se konec roku 2008 a se vstupem do roku nového bychom rádi nastartovali některé změny, o kterých se na klubu vedou živé diskuze již delší dobu.

  Jednou z priorit pro příští rok je právě dokončení a oprava hlavní webové strany klubu. Po přechodu na nový web zůstalo několik sekcí nedokončených či nefunkčních a naší snahou je tyto nedodělky odstranit.

  I nadále chce klub podporovat klubové srazy a další aktivity členů Peugeot Clubu. K tomu je samozřejmě potřeba získat finanční prostředky. Klubovou pokladnu plní vedle příspěvků řádných členů i prostředky získané od partnerů klubu, z inzerce nebo prodejem v e-shopu.

  Po zvážení všech možností se vedení Peugeot clubu usneslo, že dojde k navýšení platby za řádné členství pro rok 2009 o 100,- Kč, tj. na částku 400,- Kč pro NOVÉ řádné členy. Stávající řádní členové si mohou členství prodloužit za částku ve stávající výši, tj. za 300,- Kč, vše s platností od 1. 11. 2008.

  Děkujeme tímto všem, kteří se rozhodnou pro řádné členství a podpoří tím kroky, které – jak doufáme – nasměrují klub tak, jak si právě jeho členové přejí.

  Hodně štěstí nejen za volantem přeje vedení P-C.

Sign in to follow this  


User Feedback


There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

články

články

články

×