Přejít na obsah
test

Informace a pravidla pro volby do vedení Peugeot-clubu 2008


Supetr
 • Tak končí květen a my vstupujeme do posledního měsíce vlády současného vedení Peugeot - clubu. Momentálně ještě dobíhá Vaše hlasování o nových stanovách klubu a účetní uzávěrce za rok 2007. Hlasování končí dnes ve 24.00 a někdy v příštím týdnu Vás s výsledky seznámíme (přesný termín zatím neznám, závisí na tom, jak rozdílné budou mít výsledky jednotliví sčítači hlasů a jak náročné tedy bude dojít stejného výsledku součtů), nicméně už teď je jasné, že nové stanovy i účetní uzávěrku za rok 2007 jste SCHVÁLILI, proto tedy volby budou probíhat již podle nových stanov.

  Tolik úvodní omáčka, přistupme ke sdělení mechanismů spojených s kandidaturou do vedení a následně i volbou vedení a revizní komise:

  Kandidátky se mohou podávat v období 2. 6.(0.00) - 15. 6. (24.00) na mail volby@peugeot-club.com

  Kandidátku má právo podat řádný člen, který je řádným členem minimálně rok před konáním voleb. Tuto podmínku lze nahradit kandidátkou podepsanou minimálně 5% řádných členů (tzn. nyní 18 osob) sdružení, kteří podmínku délky členství splňují ke dni uzávěrky kandidátek. Podpisy na kandidátce lze nahradit vyjádřením podporujících členů na příslušném místě webových stránek do doby termínu podání kandidátky. Délka členství není narušena administrativním přerušením členství z důvodu pozdní platby, pokud prodlení nepřesáhne 3 měsíce.

  Kandidátka musí obsahovat občanské jméno a příjmení, datum narození, bydliště, povolání, nick a délku členství kandidáta, jinak je považována za neplatnou.

  V týdnu od 16. do 22. 6. dojde ke kontrole a eventuelnímu doplnění údajů v kandidátkách a zveřejnění členů volební komise. V následujícím týdnu dojde ke zveřejnění kandidátek a volbám do vedení Peugeot-clubu.

  Volit mohou všichni řádní členové na mail volby@peugeot-club.com podle těchto pravidel:

  Hlasování bude probíhat elektronickou poštou na emailové adresy všech členů volební komise. V těle zprávy musí být uvedeno unikátní číslo člena ( ID ), pro kontrolu řádného členství hlasujícího. Každý řádný člen má právo poslat níže definovaný počet hlasů pro zvolené kandidáty, ale každý kandidát může dostat pouze jeden hlas od hlasujícího člena. Počet volených členů závisí na počtu došlých kandidátek, minimálně se budou volit 4 členové vedení, maximálně 7 členů vedení, to stanoví volební komise nejpozději 20.6.

  Volby 2008 jsou volbami do vedení klubu (výkonného výboru i revizní komise), k rozdělení zvolených členů do komise a výboru dojde na ustanovující schůzi vedení.

  Hlasující obdrží automatickou doručenku o přijetí hlasů ze všech schránek členů volební komise. Kompletní výsledky (kdo, kdy a koho volil) budou zveřejněny do 7 dnů po ukončení hlasování na klubových stránkách sdružení. Proti výsledkům hlasování je možno vznést protest nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zveřejnění a to formou emailové zprávy zaslané všem členům volební komise. Tito jsou povinni do 7 dnů od přijetí emailové zprávy na protest reagovat a to buď předložením důkazu potvrdit správnost a regulérnost proběhlých voleb, v opačném případě požádat předsedu sdružení o vypsání nového termínu voleb z důvodu jejich neregulérnosti.

  Volby budou zahájeny 23. 6. 2008 v 0.00 hodin zveřejněním všech platných kandidátek a ukončeny 29. 6. ve 24.00, hlasy došlé po limitu nebudou evidovány. Výsledky voleb se dozvíte v následujícím týdnu, nejpozději tedy 6. 7. 2008 (opět záleží na přesném spočítání hlasů všech hlasujících, proto si dáváme rezervu, abychom měli čas vše správně spočítat a nedošlo k závažným chybám).

  Závěrem bych chtěl apelovat na všechny řádné členy, kterým není budoucnost klubu lhostejná - zkuste se zamyslet, zda byste se nechtěli na vedení klubu spolupodílet - pokud nechcete kandidovat, zúčastněte se aspoň aktivně hlasování. Vždyť být řádným členem, to není jen 1x ročně zaplatit příspěvek, ALE HLAVNĚ JE TO PŘECE MOŽNOST ROZHODOVAT O BUDOUCNOSTI KLUBU A VOLIT JEHO NOVÉ VEDENÍ !!!

  Myslím, že Vám tu všem mohu vyjádřit poděkování za to, že jste s námi celé dva roky vydrželi - i nám s Vámi bylo většinou príma.Zpětná vazba uživatelů


Neexistují žádné komentářePokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

články

články

články

×