Jump to content
test
Sign in to follow this  

Řádné členství pro rok 2009


Supetr
  • Řádné členství pro rok 2009

    Tak nám, milí řádní členové, zase nějaký čásek uběhl. Dovolujeme si proto do světa vyslat připomínku, že kdo má zájem zůstat řádným členem Peugeot Clubu Amis de Lion i v roce 2009, měl by svých lehčeji či obtížněji vydělaných 300 korun českých zaslat na klubový účet (VS = členské číslo, SS = 9999) číslo 106206306/5500 co nejdříve.

    Oficiálně bylo nejpozdějším datem 28. 2. 2009, nicméně budeme zahrnovat i platby přišedší do 31. 3. 2009, než přistoupíme k novému členění databáze na členy řádné a čestné.

    S díky

    Váš Výkonný výbor & Revizní komise Peugeot Clubu Amis de Lion

Sign in to follow this  


User Feedback


There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

články

články

články

×